Met de onderstaande hyperlinks surf je naar onderdelen die je hulp bieden bij de volgende tekst.

Klik één keer op de hyperlink en sluit na gebruik de vensters.

 

Beoordelingsformulieren, checklists en schema’s

Openingsvensters en hulpbestanden

 

Communicatie

Interactief ZCN

 

HANDLEIDING

 

Heb je weleens een bouwpakket gekocht? Je weet dan vast wel, hoe lastig het is de delen in elkaar te zetten. Een handleiding moet je daarbij helpen. Een slechte handleiding geeft aanleiding tot heel wat gevloek en getier. Als jij een goede handleiding wilt schrijven, kun je maar beter letten op de volgende aanwijzingen. Bij het opstellen ervan, houd ik de bouw van een kledingkast in gedachten. Dat betekent dus, dat je jouw handleiding moet aanpassen, als je een handleiding voor iets anders maakt.

 

Doelgroep

Een handleiding schrijf je voor iedereen. Zelfs de laagstopgeleide, zelfs iemand die nauwelijks weet wat bv. een kruiskopschroevendraaier is, moet de handleiding kunnen uitvoeren. Ga ervan uit, dat iemand iets niet snap, als je het niet goed uitlegt. Denk er ook om, dat afbeeldingen verduidelijkend werken.

 

Doel

Je schrijft een handleiding altijd om de lezer ervan te informeren over:

§          de bouw van iets;

§          de werking van een apparaat.

 

1          voorbereiding schrijven handleiding

 

Vooraf

§          Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk. Besteed tijd aan deze fase. Werk nauwkeurig.

§          Realiseer je ook, dat afbeeldingen vaak meer zeggen, dan dat je met woorden kunt beschrijven.

 

Voorbereidende vragenlijst

Geef een concreet en gedetailleerd antwoord op de volgende vragen:

§          hoe moet het eindresultaat eruit zien?
Maak een afbeelding van het eindresultaat.

§          welke onderdelen zijn er nodig?
Maak een afbeelding van de benodigde onderdelen en vermeld specificaties ervan.
Denk aan materiaal, kleur, afmeting, gewicht, enz.
Voorbeeld:
gegalvaniseerde houtschroef 50 mm met verzonken kop.

§          welke code heeft een onderdeel?
Geef elk onderdeel een code.
Voorbeeld
HS5 = gegalvaniseerde houtschroef 50 mm met verzonken kop


§          hoeveel van elk van die onderdelen moet je hebben?
Noteer de aantallen met codes nauwkeurig.
Voorbeeld: 10 x HS5

§          waarvoor moet je elk van die onderdelen gebruiken?
Geef de functie ervan aan.
Voorbeeld
Met de schroeven HS5 verbindt u het paneel P2 aan paneel P3

§          welk gereedschap heb je nodig voor het toepassen van het onderdeel?
Voorbeeld
Voor het verbinden van paneel P2 met P3 d.m.v. de houtschroeven HS5 gebruikt je een schroevendraaier.

§          in welke volgorde moeten de onderdelen in elkaar worden gezeten welk gereedschap heb je daarbij nodig?
Noteer zeer concreet en gedetailleerd wat je achtereenvolgens moet doen. Geef ook aan welk gereedschap daarbij gebruikt moet worden.
Voorbeeld
Schroef met een schroevendraaier paneel V177 met 4 houtschroeven A102 aan achterplaat X304 op de voorgeboorde plaatsen.

 

2          schrijven van de handleiding

Een handleiding kun je op verschillende manieren schrijven. Ik noem slechts één mogelijkheid.

 

Maak een tabel met zes kolommen. Noteer in die kolommen het volgende:

§          Kolom 1     :           volgorde van handelingen (1, 2, enz.)

§          Kolom 2     :           te gebruiken onderdeel

§          Kolom 3     :           code onderdeel

§          Kolom 4     :           verwijzing naar afbeelding onderdeel

§          Kolom 5     :           gereedschap bij onderdeel

§          Kolom 6     :           korte beschrijving werkwijze

 

Opmerking:

Je kunt het aantal kolommen soms beperken. Zo is het vaak goed mogelijk de informatie van kolom 2 en 3 te combineren. Dat scheelt een kolom en maakt de handleiding overzichtelijker.

 

3          controle 1

§          Geef een proefpersoon de handleiding;

§          Laat hem de beschrijvingen uitvoeren;

§          Stel vast waar knelpunten zijn.

 

4          eerste verbetering

Als er bij de eerste controle knelpunten aan het licht kwamen, verbeter je die in je handleiding.

 

5          controle 2

§          Geef een andere proefpersoon de handleiding;

§          Laat hem de beschrijvingen uitvoeren;

§          Stel vast waar knelpunten zijn;

 

6          tweede verbetering of definitief.

§          Als er alsnog knelpunten zijn, verbeter je die. Daarop laat je de handleiding opnieuw controleren.

§          Als er geen knelpunten meer blijken te zijn, maak jij je handleiding definitief.