Met de onderstaande hyperlinks surf je naar onderdelen die je hulp bieden bij de volgende tekst.

Klik één keer op de hyperlink en sluit na gebruik de vensters.

 

Openingsvensters en hulpbestanden

Grammatica

Interactief ZCN

 

Wat is een persoonsvorm (PV)?

 

Opmerkingen vooraf

¡          Een PV is geen zinsdeel, maar een hulpmiddel om zinsdelen te vinden.

¡          Een PV maakt altijd deel uit van het zinsdeel gezegde.

 

Hoe vind je een PV?

 

Op twee manieren kun je de PV vinden:

§          door tijdsverandering;

§          door een zin vragend te maken.

 

Methode 1: tijdsverandering

 

Een persoonsvorm is die vorm van het werkwoord, die van tijd verandert, als je de zin van tijd verandert. Verander de zin dus van tijd, dan vind je de PV.

 

Voorbeeld

Tegenwoordige tijd         :           Ik haast mij naar mijn werk.

Verleden tijd                 :           Ik haastte mij naar mijn werk.

 

Conclusie                     :           “haast” vernadert in “haastte”.

                                               In de eerste zin is “haast” PV.

                                               In de tweede zin is “haastte” PV.

 

Methode 2: vragend maken

 

In een vragende zin is de PV het eerste werkwoord in die zin. Als de zin niet vragend is, maak je die dus vragen.

 

Voorbeeld

Mededelende zin           :           Ik moet vandaag nog Windows installeren.

Vragende zin                :           Moet ik vandaag nog Windows installeren?

 

Conclusie                     :           Het eerste werkwoord in de vragende zin is “moet”

                                               “moet” is dus een PV.