Met de onderstaande hyperlinks surf je naar onderdelen die je hulp bieden bij de volgende tekst.

Klik n keer op de hyperlink en sluit na gebruik de vensters.

 

Openingsvensters en hulpbestanden

Communicatie

Interactief ZCN

 

Non-verbale communicatie

 

Omschrijving non-verbale communicatie

Communiceren doe je altijd. Je kunt niet niet-communiceren. Al zeg je niets, toch laat je via je buitenkant iets van jezelf zien. Dat aspect van de communicatie noemen we de non-verbale communicatie.

 

Conflict verbale en non-verbale communicatie

In communicatiesitauties speelt de non-verbale communicatie voor ca. 80% een rol. Het is dus de belangrijkste vorm van communicatie. Vaak blijkt belangrijker te zijn: hoe zegt je iets, dan: wat zegt je. Je moet je daarom altijd bewust zijn van je non-verbale communicatie. Al zeg je nog zulke mooie en ware dingen, als je non-verbale communicatie in strijd daarmee is, wantrouwt men jou. Wantrouwen is iets wat communicatie doodt.

 

Non-verbale communicatie en beeldvorming

De non-verbale communicatie van een persoon schept heel snel een beeld van die persoon. Dat beeld hoeft geen recht te doen aan de werkelijkheid van die persoon, maar het beeld bestaat wel. Het is heel moeilijk een verkeerd beeld te wijzigen.

 

Dat is belangrijk te weten, als je in situaties komt waarin jij jezelf of jouw bedrijf moet presenteren. Vanaf het eerste moment dat toehoorders jou zien, krijgen zij een positief of negatief beeld van jou. Denk erom: een negatief beeld poets je niet gemakkelijk weg.

 

Ook bij sollicitatiegesprekken speelt beeldvorming een belangrijke rol, evenals bij klantencontacten, zoals verkoop-, balie-, functionerings- en onderhandelingsgesprekken.

 

Wens tot veranderen

Ik ben die ik ben en Ze nemen me maar zoals ik ben, zijn twee uitspraken die ik nogal eens hoor. Dat is een keur die je maakt. Je moet je daarbij wel realiseren, dat je de kwalijke kanten ervan dan moet accepteren. Je moet er dan niet over klagen, dat je een baan niet krijgt, of dat je contract niet verlengd wordt. Accepteer je dat? Als je de negatieve consequenties niet wenst, is het beter te veranderen. Dat kan, als je het ten minste wilt.

 

Aspecten van non-verbale communicatie

De non-verbale communicatie benvloedt de verbale communicatie in hoge mate. Een stelregel in de communicatie is, dat verbale en non-verbale communicatie moeten congrueren. Daarmee bedoelt men, dat wat je met woorden zegt, ook door je lijf gesproken moet worden. Discongruentie leidt altijd tot wantrouwen, argwaan en andere negatieve zaken die communicatie in ongunstige zin benvloeden.

 

          ogen
De ogen noemt men ook wel de spiegels van de ziel. Aan de ogen van iemand kun je vaak al snel zien, hoe hij zich voelt, of hoe hij tegenover jou staat: vind hij je aardig, wantrouwt hij jou, is hij boos op jou? Als je ogen goed staan, zegt dat dus iets over jouw ziel, of, moderner gezegd, zegt dat hoe jij op dat moment in je vel steekt.

          armen en handen
In de communicatie gebruiken we armen en handen ook om ons duidelijk te maken. Zo kunnen we ermee een bewering kracht bij zetten. Dat geeft bovendien een levendig beeld van jou. Zorg er wel voor, dat je niet overdrijft. Dan ziet men jou al snel als rare zenuwenlijder. Gesticuleren, het gebruiken van je armen en handen, is afhankelijk van de situatie waarin jij je bevindt en van wat je ermee duidelijk wilt maken.

Overigens is gesticuleren cultuurgebonden. Mensen uit zuidelijke landen maken er vaak meer gebruik van dan wie uit het koude noorden komt.

          houding van het lichaam
Net als je ogen en armen en handen, moet je lichaamstaal overeenkomen met wat je zegt. Als je een enthousiast verhaal vertelt, maar je lichaam laat verveling zien, kom je niet geloofwaardig over. Je kent inmiddels de gevolgen daarvan.

          stemgeluid
Spreken is eigenlijk niet anders dan betekenisvolle klanken uitstoten. In die klanken kun je sterk variren: van lieflijk tot snijdend. Afhankelijk van een situatie kun je gebruik maken van de mogelijkheid klanken te kleuren. Zorg er altijd voor, dat je levendig blijft. Varieer dus in:

          hard en zacht;

          vlug en langzaam;

          hoog en laag.