Met de onderstaande hyperlinks surf je naar onderdelen die je hulp bieden bij de volgende tekst.

Klik één keer op de hyperlink en sluit na gebruik de vensters.

 

Openingsvensters en hulpbestanden

Communicatie

Interactief ZCN

 

ASSERTIVITEIT

 

Assertiviteit gaat over het normaal maatschappelijk functioneren, bv. in situaties waarin je door anderen gemanipuleerd dreigt te worden. Je kunt er dan voor kiezen gebruik te maken van je recht op assertiviteit.

 

Je hebt het recht:

 

1.              zelf te oordelen over je gedrag, gedachten en gevoelens.
Voor de consequenties ervan ben alleen jij verantwoordelijk.

2.              geen excuses of verklaringen voor je gedrag te geven.

3.              zelf te bepalen of je een oplossing moet zoeken voor de problemen van een ander.

4.              van mening te veranderen.

5.              fouten te maken en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te dragen.

6.              te zeggen: “Ik weet het niet.”

7.              niet aardig gevonden te worden door anderen, terwijl jij je toch met hen kunt verstaan.

8.              onlogisch te zijn bij het nemen van beslissingen.

9.              te zeggen “Ik begrijp het niet.”

10.          te zeggen: “Dat kan me niets schelen.”