Skills4Life

Weerbaarheid, conflicten, normen en waarden, pesten, seksualiteit, alcohol, drugs, gokken. Stuk voor stuk onderwerpen waar jongeren vroeg of laat mee te maken kunnen krijgen en waar ze best stevig voor in hun schoenen moeten staan om er gezond mee om te gaan.

Het programma Skills4Life geeft u als docent of mentor van deze leerlingen een houvast om structureel te werken aan een gezonde sociaal-emotionele en morele ontwikkeling.

Skills4Life is specifiek voor de bovenbouw van het VO en bestaat uit 17 lessen van een (les-)uur, handig samengesteld in een uitgebreide docentenhandleiding. Voor de leerling is er een werkboek met aansprekende werkvormen en toepassingen voor nieuwe media.

Centraal staat het 4G-schema: Gebeurtenis + Gedachten = Gevoelens + Gedrag. Het maakt de onderwerpen voor de leerling tastbaar en geeft hem/haar inzicht in de eigen gedachten, acties en gevoelens. De nadruk wordt gelegd op het aanleren van vaardigheden in conflictsituaties.

Dit beoogt drie doelen:

  1. Jongeren zelfcontrole of zelfbeheersing aanleren
  2. Jongeren leren zelfstandig en kritisch te denken, beslissingen te laten nemen en te plannen
  3. Jongeren sociale betrokkenheid te leren


Training
Het advies is om Skills4Life schoolbreed in te voeren, maar docenten kunnen ook individueel in hun klas of mentorgroep starten. Tijdens deze training gaan we in op de achtergronden van het programma en leert u Skills4Life in te zetten in de praktijk. Naast theorie bestaat de training voor een groot deel uit het oefenen met actieve werkvormen.

Voor wie
De training is opgezet voor leerkrachten/docenten, pedagogische medewerkers en welzijnswerkers. Enige pedagogische ervaring is gewenst.

Offerte aanvragen voor teamtraining

Terug naar trainingen