Orde houden en klassenmanagement

Elke docent maakt onderdeel uit van het schoolsysteem. Een systeem waar allerlei (on)geschreven regels gelden. In de training wordt een koppeling gemaakt met de schoolcultuur en het voorbeeldgedrag van het team, dit om de docentvaardigheden in het geheel te plaatsen.

Er wordt actief geoefend in docentvaardigheden. Als docent bent u regisseur over uw eigen leerproces. In de training wordt steeds uitgegaan van datgene wat u al kan en waar uw aandachtspunten liggen.

Onderwerpen die aan bod komen
Omgaan met groepsdynamiek, veiligheid, voorbeeldgedrag, orde houden, sfeer maken, didactische tips, activerende en motiverende werkvormen, lesopbouw, persoonlijke lesstijl leren kennen, omgaan met aandacht en uitgestelde aandacht, omgaan met moeilijke situaties in de klas, perverse triade, samen opvoeden, omgaan met regels en afspraken en vaste patronen binnen het team.

Voor wie?
Docenten, instructeurs en onderwijsassistenten.

Locatie
U kunt deze training met uw docententeam volgen bij u op school of op een locatie naar keuze.

Duur
2 dagdelen

Investering
U boekt deze training voor € 2.095,- (max. 24 personen). Indien gewenst kan er op een terugkomdag geoefend worden met een trainingsacteur. Wij bieden, als na de training blijkt dat hier behoefte aan is, individuele coaching aan. 

Offerte aanvragen voor teamtraining

Terug naar trainingen