Omgaan met bijzondere doelgroepen

Onderwijs aan studenten die extra zorg nodig hebben is effectief als studenten van binnenuit in beweging komen. Als professional ondersteun je dit proces. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsleeftijd van de student.

Het doel van deze training is om docenten (beter) te leren omgaan met speciale behoeften van de diverse studenten in hun klas.

Inhoud
Professionals krijgen meer handvatten hoe ze met studenten die extra zorg nodig hebben om kunnen gaan. Een veilige, uitdagende en menslievende aanpak kan deze studenten ondersteunen bij datgene wat ze doorgaans moeilijk vinden: nieuwe dingen leren. Studenten hebben behoefte aan professionals die hen serieus nemen en hen helpen zich voor te bereiden op het leven na de schoolperiode.

De training is derhalve praktijk- en ervaringsgericht en biedt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over kennis, vaardigheden en attitude rondom studenten die extra zorg nodig hebben.

Onderwerpen die aan bod komen
Omgaan met groepsdynamiek, leren in veiligheid, studenten adequaat uitdagen, speciaal als het moet en normaal als het kan, student als regisseur, leerstijlen, de waarde van ervaringsgericht leren, gedrag inzichtelijk maken, relevante energizers, EBL principes (emerging body language), oplossingsgericht werken, ontwikkelingsgericht werken, activerende technieken, didactische tips, krachten en valkuilen van zorgverleners/lesgevers.

Voor wie? 
Docenten, teams/professionals werkzaam in het onderwijs of gezondheidszorg. Combinatie onderwijs- en zorginstellingen.

Locatie
U kunt deze training met uw docententeam volgen bij u op school of op een locatie naar keuze.

Duur
2 dagdelen

Investering
U boekt deze training voor € 2.095,- (max. 24 deelnemers)

Offerte aanvragen voor teamtraining

Terug naar trainingen