Tendens

Tendens is de nieuwe lesmethode voor beroepsgericht onderwijs op het mbo. Tendens biedt lesmateriaal voor: Keuken, Bediening, Manager/ondernemer horeca, Facilitaire dienstverlening, Toerisme en Recreatie.

Kennis, vaardigheden en beroepshouding
De student werkt vanuit het werkboek. Bij de opdrachten krijgt de student de theorie aangereikt die hij nodig heeft om de opdrachten te kunnen maken. Door de theorie te koppelen aan de praktijk, laat u de student zien waarom kennis belangrijk is. Na het uitvoeren van de opdrachten evalueert de student hoe het is gegaan. In alle werkboeken is, naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het aanleren van een juiste beroepshouding.

Basis-, profiel- en keuzedelen
De leerlijnen van Tendens bestaan uit werkboeken bij het basisdeel en de profieldelen van het kwalificatiedossier. De werkprocessen zijn vertaald naar leerdoelen (op basis van RTTI). Het afdekken van de werkprocessen wordt bewaakt door het gebruik van leerdoelen bij de opdrachten. Ook de toetsen zijn ontwikkeld op basis van deze leerdoelen. 

Alle werkboeken zijn op dezelfde manier opgebouwd en zijn gestoeld op dezelfde didactische principes. Elk werkboek bevat:

  • Inleiding
  • Nulmeting
  • Planning
  • Opdrachten (kennis, toepassing, inzicht)
  • Eindopdracht: theorie (toets) en praktijk
  • Evaluatie en reflectie.

U kunt uit de werkboeken van Tendens zelf een arrangement samenstellen. De takenboeken van Keuken en Bediening zijn optioneel en in te zetten naast het landelijke BPV-handboek.