Tendens Toerisme en Recreatie

In de wereld van toerisme en recreatie is gastvrijheid van groot belang. Naast aandacht voor kennis is er in de methode Tendens Toerisme en Recreatie daarom in het lesmateriaal veel aandacht voor de beroepscompetenties. Kenmerkend voor het Tendens concept zijn de specifieke beroepssituaties, de praktijk staat dus centraal. Door samenwerking met de professionele praktijk krijgt uw student een goed beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.

Elke beroepssituatie is uitgewerkt in werkboeken met een vaste opbouw:

  • Oriëntatie
  • Nulmeting: Wat weet de student al 
  • Planningsformulier
  • Opdrachten (mix van kennis, toepassing en inzicht)
  • Toets
  • Evaluatie en reflectie

Vanuit het werkboek wordt verwezen naar specifieke onderdelen in een theorieboek. Hierin wordt de theorie behandeld.

In projecten worden verschillende beroepssituaties gecombineerd. Deze projecten worden in samenwerking met het bedrijfsleven opgesteld.


Methodewebsite

Studenten hebben toegang tot de methodewebsite www.tendens-tr.nl. Materialen die behoren bij opdrachten en specifieke multimedia opdrachten zijn eenvoudig te selecteren. Films, animaties en websites waarnaar in het theorieboek wordt verwezen zijn ook op de methodewebsite te vinden.

Docentenmateriaal
De methode Tendens Toerisme en Recreatie is niet alleen voor uw student een complete methode maar ook voor u als docent. Er worden verantwoordingsdocumenten, handleidingen, antwoordmodellen, toetsen, beoordelingsformulieren en presentaties aangeboden via de methodewebsite. Uniek is het maandelijkse actualiteitenoverzicht inclusief een uitgewerkte lesbrief. Uw lessen sluiten altijd aan op de dagelijkse praktijk.


Digitaal, op papier of een combinatie

Tendens Toerisme en Recreatie is op papier en digitaal beschikbaar. Zo kunt u zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of via boeken les gaat geven.