Eerste titels beschikbaar!

11 november 2015

Yes! De eerste titels van Tendens Toerisme en Recreatie zijn gereed. In de nieuwe frisse opmaak kunnen we nu 2 werkboeken en een theorieboek aan docenten presenteren. Op de Provincietour zijn ze in te zien en mijn sales collega’s hebben ze uiteraard bij zich. Een frisse opmaak die aansluit bij de MBO student van nu was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van Tendens Toerisme en Recreatie. 

Op het prototype dat we in maart aan een panel van docenten hebben laten zien kregen we
goede reacties. Dit prototype is de basis voor de definitieve opmaak.

                                                

Afgestemd op MBO student
Er is veel aandacht besteed aan een overzichtelijke presentatie en aansprekend taalgebruik. Uit onderzoek vooraf werd duidelijk dat het MBO onderwijs dat op dit moment mist. Op verschillende manieren hebben
we invulling gegeven aan deze behoefte:

  •          gebruik van symbolen
  •          voldoende witruimte
  •          duidelijk en logische paragrafen en koppen
  •          gebruik van beeld
  •          tekstblokken van maximaal 150 woorden

Afwisseling
Om de leermiddelen aantrekkelijk te laten zijn voor studenten, is het belangrijk dat er sprake is van afwisseling. Dit hebben we onder andere vertaald in het uitgangspunt dat er per 2 pagina’s ‘iets moet gebeuren’. Dat iets kan een tabel, een foto, een infographic of verschil in vraagsoorten zijn. Onderstaand een voorbeeld uit het Werkboek Frontoffice Verblijfsrecreatie | activiteiten. 

Ga naar Tendens Toerisme en Recreatie