Update keuzedelen

16 september 2015

De lijst met keuzedelen is nu redelijk constant. Er is 1 nieuw keuzedeel gekoppeld aan het Travel Leisure & Hospitality dossier: Internationaal I. Op niveau 3 wordt gesproken over bewustzijn van diversiteit en op niveau 4 van overbruggen.

Zoals ik in een eerder blog al aangaf, is de lijst met keuzedelen een dynamische lijst.

Overzicht 16 september 2015
De lijst van het SBB van 16 september ziet er als volgt uit:

ToerismeRecreatie
Duits in de beroepscontext A2 en B1Duits in de beroepscontext A2 en B1
Frans in de beroepscontext A2 en B1Frans in de beroepscontext A2
Spaans in de beroepscontext A2 en B1Spaans in de beroepscontext A2 en B1
Nederlands 3FNederlands 3F
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteitInternationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit
Internationaal II: werken in het buitenlandInternationaal II: werken in het buitenland
LeidinggevenLeidinggeven
Ondernemerschap mboOndernemerschap mbo
Voorbereiding hboVoorbereiding hbo
Zakenreizen 
Digitale vaardigheden gevorderd 


Deze lijst is vergelijkbaar met de lijst die ik publiceerde op 16 april. Enige verschil is het keuzedeel Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit en Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit. Bewustzijn is gericht op niveau 3 en Overbruggen op niveau 4.

Bij de omschrijving van de keuzedelen wordt volgende aangegeven:
Het keuzedeel Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit is sectoroverstijgend en voorziet in zaken die betrekking hebben op het werken in een interculturele context. Dit keuzedeel kan een logisch geheel vormen met het keuzedeel Internationaal II: werken in het buitenland en uitgewerkt worden tijdens internationale BPV. 

Alle informatie over keuzedelen vind je hier: www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen.


Keuzedelen Edu’Actief
Talen worden niet door Edu’Actief aangeboden. Op dit moment ben ik voornemens om Leidinggeven, Zakenreizen, Digitale vaardigheden gevorderd en Internationaal I en Internationaal II te ontwikkelen. Informatie over de Edu’Actief keuzedelen vind je op www.edu-actief.nl/keuzedelen-mbo. Nu eerst alle aandacht naar de Tendens Toerisme en Recreatie leermiddelen voor het basisdeel en beide profieldelen.

Ernst-Jan Willemsen
Productmarktmanager Tendens Toerisme en Recreatie

Ga naar Tendens Toerisme en Recreatie