Tendens 2016: gericht op de toekomst

09 september 2015

Eén methode zes lijnen, dat is Tendens 2016. De nieuwe lesmethode biedt lesmateriaal voor de kwalificaties van de dossiers Keuken, Bediening, Ondernemer horeca/bakkerij, Facilitair leidinggeven en Travel, leisure & hospitality. Alle vijf de dossiers vallen onder het onderwijscluster Gastvrijheid en hebben inhoudelijk raakvlakken met elkaar. Daarom is gekozen om de bestaande lesmethodes voor deze kwalificaties samen te voegen tot één sterke lesmethode.

‘Inhoudelijk veranderen de dossiers niet zozeer’, is een opmerking die ik om mij heen hoor en zelf ook wel eens maak. De nieuwe kwalificatiedossiers voor horeca en facilitair (niveau 4) veranderen inhoudelijk niet zoveel. Maar de wereld om ons heen verandert wel. Beroepen bewegen en het bedrijfsleven verlangt nieuwe vaardigheden. Dus moet het lesmateriaal ook mee veranderen. Tendens Horeca is één van onze bestaande lesmethodes die al sinds 2006 op de markt is. In de loop der jaren hebben de nodige herzieningen plaats gevonden waarin zaken zijn geactualiseerd, maar echt aangepast is de methode niet.

De herziene kwalificatiestructuur grijpen we aan om de lesmethode grondig te herzien. Gesprekken met docenten en mensen uit het bedrijfsleven hebben gezorgd voor nieuwe inzichten en aanpassingen van de lesmethode. Daarnaast ligt er een nieuwe structuur die zo is uitgedacht dat de nieuwe leermiddelen optimaal functioneert in het digitale leerplatform 24boost, maar ook met één druk op de knop als pdf bestand naar de drukker kan. Want genoeg scholen geven nog de voorkeur aan boeken in de klas.

Het nieuwe lesmateriaal is geactualiseerd en er is aandacht voor de didactische inzet van webtools. Met de nieuwe lesmethode willen we studenten prikkelen en uitdagen. Er wordt daarom gebruik gemaakt van werkvormen die passen bij de huidige generatie jongeren. Gebruik van multimedia is geen doel op zich, maar wordt daar waar zinvol toegepast. Welke keuze een school ook maakt, digitaal lesmateriaal of op papier, de didactische uitgangspunten zijn altijd gelijk.

Bij onderwerpen die overlappen (Leidinggeven) of kwalificatiedossier-overstijgend zijn kiezen we voor één uitgave die bij meerdere lijnen inzet kan worden. Met een team van bevlogen auteurs ontwikkelen wij het komende jaar door zodat er vanaf schooljaar 2016-2017 gestart kan worden met lesmateriaal waarmee de student wordt voorbereid op de toekomst.

Reba de Graaf
Productmarktmanager Horeca & Facilitair

 

Ga naar Tendens Toerisme en Recreatie