Ook niet gekoppelde keuzedelen?

04 juni 2015

In een eerdere blog verwees ik al naar mijn collega Henk Mulder. Hij houdt zich binnen Edu’Actief bezig met keuzedelen. Aan de keuzedelen ontwikkeling wordt mogelijk weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd: de student kan mogelijk ook niet gekoppelde keuzedelen volgen...

Op www.maakwerkvanonderwijs.nl staat het blogartikel dat mijn collega heeft geschreven. Het kunnen volgen van niet gekoppelde keuzedelen is een interessante ontwikkeling, waarbij terecht nog een groot aantal vragen kan worden gesteld. 

Ik ga er in ieder geval wel vanuit dat een student niveau 3 bijvoorbeeld ook keuzedelen van minimaal niveau 3 moet volgen. Maar is dat ook zo? Op dit moment ontbreekt deze aanduiding op een kwalificatiedossier...

Snelle eerste inventarisatie voor toerisme en recreatie
Stel het is mogelijk om niet gekoppelde keuzedelen te volgen. Wat zou dan interessant kunnen zijn voor de toerisme en recreatie student? Korte eerste analyse op de site www.kwalificatiesmbo.nl:

  • Commercie
  • Digitale presentatiemiddelen
  • Eetcultuur en –wensen
  • Expressief talent
  • Klantcontact en verkoop
  • Lifeguard
  • Mensen met licht verstandelijke handicap
  • Organisatie interne evenementen
  • Streekproducten
  • Voor- en vroegtijdse educatie

Gaat het werken in de onderwijspraktijk?
Met keuzedelen kan een student zich wel onderscheiden van anderen. Maar is een mbo-student daar al mee bezig? Kiest hij voor de delen die zijn opleiding aanbiedt of zal hij zelf actief op zoek gaan en jou als docent een voorstel doen? Ben benieuwd.

Blijf op de hoogte
Keuzedelen is een belangrijke ontwikkeling voor een uitgeverij. Edu’Actief volgt dit zeer nauwgezet en is ook gesprekspartner voor het ministerie van OCW. Op www.edu-actief.nl/keuzedelen-mbo vind je alle informatie over keuzedelen.

 

Ga naar Tendens Toerisme en Recreatie