Opdracht: in het nieuws

30 september 2016

Alle hoofdstukken in de werkboeken worden afgesloten met een opdracht die is gebaseerd op de actualiteit. Deze opdrachten worden periodiek vervangen. Door in te spelen op de actualiteit wordt de student zich meer bewust van trends en ontwikkelingen en krijgt hij een actueel beeld van de professionele praktijk. We geven u alvast een voorproefje!

Lees het artikel Kamperen in de kerk en beantwoord de volgende vragen:

  1. Leg uit of deze hype een trend kan worden.
  2. Leg uit welke maatschappelijke ontwikkelingen de oorzaak kunnen zijn van deze nieuwe vorm van kamperen.
  3. Leg uit of deze vorm ook te maken heeft met duurzaam toerisme.

Wilt u meer informatie over de 'In het nieuws-opdrachten'? Neem dan contact met ons op.

Ga naar Tendens Toerisme en Recreatie