Koppeling werk- en theorieboeken Tendens Toerisme en Recreatie

11 augustus 2016

In Tendens Toerisme en Recreatie staan de werkprocessen uit het kwalificatiedossier TLH centraal. In het basisdeel van het KD zijn deze processen gelijk voor alle toerisme en recreatie contexten. Omdat we de professionele beroepspraktijk belangrijk vinden, hebben we werkboeken voor elke context.

Voorbeeld
De kerntaak Treedt op als aanspreekpunt voor de klant/gast wordt behandeld in de werkboeken FO Hotel, FO Reisbranche, FO Verblijfsrecreatie, FO Verblijfsrecreatie | activiteitenbalie, FO & BO Dagrecreatie en FO & BO Toeristisch informatiebedrijf. Omdat de contexten en de auteurs verschillen zijn alle werkboeken onderscheidend van elkaar. Moet u alle werkboeken gebruiken? Nee, dat hoeft niet. Het is aan u om te bepalen welke contexten de meeste aandacht moeten krijgen.

Werkboeken uit het basisdeel zijn dus helemaal afgestemd op een specifieke context. De bijbehorende theorie is ‘toerisme en recreatie breed’ geschreven. Alle werkboeken verwijzen naar dezelfde theorie. Voordeel is dat uw studenten slechts eenmaal betalen voor de theorie en minder materiaal meenemen naar school. Uiteraard wordt in de theorie specifiek aandacht besteed aan een bepaalde context als dat nodig is.

De combinatie van specifieke contexten in een werkboek en meer algemene theorie geldt ook voor de profieldelen. In het onderstaande overzicht ziet u de relatie tussen werkboeken en de theorieboeken staan.

Wordt de afbeelding niet goed weergegeven? U kunt ook het schema downloaden.

Ga naar Tendens Toerisme en Recreatie