Keuzedelen Toerisme en Recreatie

09 februari 2016

Keuzedelen zijn een nieuw onderdeel binnen de herziene kwalificatiestructuur. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Edu’Actief ontwikkelt op dit moment ruim 50 keuzedelen. De keuzedelen worden ontwikkeld op basis van een standaard format en hebben een projectmatige aanpak. Dit zorgt ervoor dat de keuzedelen zowel in de BOT als in de BPV of zelfstudie weg te zetten zijn.

Aanbod
De keuzedelen worden via leerplatform 24boost aangeboden. Hierbij heeft een roc de mogelijkheid om zelf content toe te voegen. Ook kan via dit leerplatform de voortgang van de student gemonitord worden en is communicatie met de student op afstand mogelijk. 

Voor de opleiding toerisme en recreatie gaat Edu’Actief de volgende keuzedelen ontwikkelen:
- Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
- Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit
- Internationaal II: werken in het buitenland
- Leidinggeven
- Zakenreizen
- Digitale vaardigheden gevorderd

Opzet
Bij het ontwikkelen van de keuzedelen wordt uitgegaan van de volgende vier pijlers:

1. Motiveren (what’s in it for me?)
2. Uitdagen (what’s the challenge?)
3. Inspireren (tekst, webinar, masterclass)
4. Waarderen (beoordeling)

De keuzedelen krijgen een volwassen benadering. Waar vanuit de leerlijn bij iedere opdracht naar een bron wordt verwezen, krijgt de student bij een keuzedeel een set met bronnen aangereikt vanuit een contentbibliotheek.
De student kiest zelf welke bron bij gebruikt bij het uitwerken van de opdracht. Bij het werken aan de projectopdrachten is aandacht voor 21st century skills. 

Beoordeling
Keuzedelen moeten beoordeeld worden, nu al maar zeker vanaf 2018 als ze meetellen voor de zak-/slaagregeling. Daarom worden er bij de keuzedelen beoordelingscriteria opgesteld waarmee het beroeps-/eindproduct beoordeeld kan worden.

Met name het proces met betrekking tot keuzedelen dient beoordeeld te worden. Daar is rekening mee gehouden bij het opstellen van de beoordelingscriteria. Bovendien sluit de opzet van de keuzedelen daarbij aan doordat de student via projectopdrachten naar het eind-/beroepsproduct toewerkt. Naast de beoordeling van het proces biedt Edu’Actief bij ieder keuzedeel een theorietoets aan om de opgedane kennis te toetsen.

Keuzedelenweek
Een hele week aandacht voor keuzedelen voor het mbo. Edu’Actief organiseert in samenwerking met Maakwerkvanonderwijs.nl van 14 t/m 18 maart de #Keuzedelenweek. Met iedere dag updates over keuzedelen, een vragenronde via social media en op 18 maart het event ‘Keuzedelen: Kiezen en delen’.
Stel al je vragen over keuzedelen via Twitter en Facebook aan onze experts. Op dinsdag 15 maart tussen 15.00 – 16.00 uur beantwoorden zij via video’s vragen die binnen zijn gekomen met #QAKeuzedelen.

Ernst-Jan Willemsen
Productmarktmanager Tendens Toerisme en recreatie

 

Ga naar Tendens Toerisme en Recreatie