Tendens Ondernemer Horeca

Uw student heeft het diploma Manager/ondernemer horeca behaald... en dan? Bij leidinggeven aan een bedrijf of vestiging komt veel kijken. Naast aandacht voor kennis is er daarom in het lesmateriaal van Tendens Ondernemer Horeca veel aandacht voor de beroepscompetenties. Kenmerkend voor de methode zijn de specifieke beroepssituaties, waarin de praktijk centraal staat. Door samenwerking met de professionele praktijk krijgt uw student een goed beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.

Elke beroepssituatie wordt uitgewerkt in werkboeken (GOE’s) met een vaste opbouw:

  • Oriëntatie
  • Nulmeting: Wat weet en kan de student al 
  • Planningsformulier
  • Opdrachten (mix van kennis, toepassing en inzicht)
  • Toets 
  • Evaluatie en reflectie

Vanuit het werkboek wordt verwezen naar specifieke onderdelen in het theorieboek. Hierin wordt de theorie behandeld. De theorieboeken zijn ook los inzetbaar als naslagwerk.


Methodewebsite

Voor de student en voor u als docent is er de methodewebsite www.tendens-oh.nl. Vanaf die website hebben uw studenten toegang tot de digitale ondersteuning behorend bij de opdrachten en specifieke multimedia opdrachten.

Docentenmateriaal
De methode Tendens Ondernemer Horeca is niet alleen voor uw student een complete methode maar ook voor u als docent. Er worden verantwoordingsdocumenten, handleidingen, antwoordmodellen, toetsen en beoordelingsformulieren aangeboden via de methodewebsite.


Digitaal, op papier of een combinatie

Tendens Ondernemer Horeca is op papier en digitaal beschikbaar. Zo kunt u zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of via boeken les gaat geven.