Tendens en beroepspraktijkvorming

10 mei 2016

De takenboeken bij de lesmethode Tendens worden herzien. De takenboeken bevatten praktijkopdrachten die naast het landelijk BPV-handboek ingezet kunnen worden in de praktijk. Voor 24boost-gebruikers is in de leeromgeving een digitale versie van het takenboek beschikbaar.

Takenboeken
De takenboeken bevatten actuele vakinhouden, vakvaardigheden en generieke vaardigheden (21st century skills) die voorbereiden op de Proeve van Bekwaamheid. Generieke vaardigheden als samenwerken, communiceren, sociaal-culturele vaardigheden, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en creativiteit zijn opgenomen in de beoordelingsformulieren, maar voor iedere generieke vaardigheid is ook een apart beoordelingsformulier beschikbaar. Deze kan gebruikt worden door de praktijkbegeleider tijdens de binnenschoolse praktijk. De beoordelingsformulieren zijn via de methodesite www.tendenskeuken.nl beschikbaar.BPV in 24boost
In de digitale leeromgeving 24boost worden de praktijkopdrachten en beoordelingsformulieren uit het takenboek in een aparte leereenheid geplaatst. Voor iedere opleiding wordt een BPV-leereenheid ontwikkeld bij het basisdeel en, indien van toepassing, een aanvullende BPV-leereenheid bij het profieldeel. Vanuit een BPV-leereenheid kan de student zijn praktijkbegeleider koppelen zodat de praktijkbegeleider onderdelen van de leereenheid in 24boost kan beoordelen. Een BPV-leereenheid is in 24boost te herkennen aan een speciaal BPV-label. Alleen aan een BPV-leereenheid kunnen externe beoordelaars gekoppeld worden.

Externe beoordelaars
Naast de praktijkbegeleider kunnen ook externe beoordelaars BPV-opdrachten beoordelen. Wanneer de externe beoordelaar is uitgenodigd, ontvangt deze een link naar de opdracht welke beoordeeld kan worden. Hiervoor is geen licentie nodig. De leermeester activeert eenmalig een 24boost account. Beoordeelde BPV-opdrachten kunnen bij de praktijkbegeleider ingeleverd worden.
Reba de Graaf
Productmarktmanager Horeca en Facilitair

Ga naar Tendens Keuken