FMIS-Systeem FAME

27 oktober 2015

Studenten die de mbo-opleiding Facilitaire Dienstverlening (niveau 2 en 4) volgen, komen in het facilitaire werkveld steeds vaker in aanraking met het begrip FMIS; een Facilitair Management Informatie Systeem. Met behulp van een FMIS-Systeem kunnen de facilitaire processen binnen een (facilitaire) organisatie op eenvoudige wijze worden gedigitaliseerd, waarbij de gehele (facilitaire) organisatie met hetzelfde systeem werkt.

Sinds een aantal jaren maakt FAMAS FM Solutions, leverancier en ontwikkelaar van het webbased Facilitair Management Informatie Systeem FAME, het mogelijk om studenten binnen de lesmethode FD Okay en de nieuwe lesmethodes Tendens Facilitair en Factor-E Dienstverlening kennis te laten maken met een FMIS-Systeem.
Middels verschillende voorbeschreven praktijkvoorbeelden, casussen, opzoekopdrachten en FMIS-toetsen maken studenten kennis met een FMIS-Systeem en leert men werken met het FAME-Systeem. Op deze manier brengen we theorie en praktijk nog dichter bij elkaar! 

FMIS-opdrachten
FAMAS FM Solutions heeft het FAME-Systeem al volledig ingericht op basis van de leerstof in de lesmethode welke is opgenomen in de verschillende
FMIS-opdrachten.
Een onderwijsinstelling kan dus direct aan de slag met de FMIS-onderdelen.
Binnen de FMIS-opdrachten wordt onderscheid gemaakt in niveau 2 en 4. Niveau 2-studenten gaan kennismaken met een FMIS. De niveau 4-student doorloopt verschillende processen in het systeem. De FMIS-opdrachten bestaan veelal uit een tweetal onderdelen, waarbij een onderdeel het uitprinten van een managementrapportage is. Deze managementrapportage geldt als bewijsstuk dat de student de opdracht in het FAME-Systeem heeft verwerkt. Op deze manier bouwt de student een zogenoemd FMIS-Portfolio op, dat bij het afronden van het FMIS-onderdeel kan worden ingeleverd. De student wordt middels een FMIS-Toets getoetst op de opgedane kennis en vaardigheden. Wanneer het FMIS-onderdeel met een voldoende is afgerond, krijgt de student van FAMAS FM Solutions een origineel certificaat.

Lesmethode Factor-E Dienstverlening
Ook binnen de nieuwe lesmethode Factor-E Dienstverlening (niveau 2) is FMIS-Systeem FAME in het basisgedeelte een geïntegreerd onderdeel geworden. In verschillende onderdelen komt het onderwerp FMIS aan bod. Hiervoor zijn voor elke beroepsgroep (Facilitair, Zorg & Welzijn en Sport & recreatie) verschillende FMIS-opdrachten beschreven, die door de studenten in het FAME-Systeem kunnen worden verwerkt.

Docententraining
Docenten maken voorafgaand aan het starten met de FMIS-onderdelen kennis met het FAME-Systeem door middel van een docententraining. Onder begeleiding van een medewerker van FAMAS FM Solutions worden de opbouw, structuur en de verschillende ingrediënten en functionaliteiten binnen het FAME-Systeem behandeld. Daarnaast leren de docenten middels verschillende praktijkvoorbeelden uit lesmethode werken met het FAME-Systeem. Na de training kan de docent de student instrueren in het werken met het FAME-Systeem.

Het School-Basispakket
Het FMIS-Systeem FAME wordt binnen onderwijsinstellingen ook steeds vaker toegepast in leer-/werkomgevingen voor studenten. Hierbij wordt er een omgeving gecreëerd waar studenten in de praktijk verschillende facilitaire processen uit kunnen voeren en waarbij FMIS-Systeem FAME als belangrijk gereedschap functioneert. Zo kan de student de opgedane kennis en vaardigheden gelijk toepassen in de praktijk. Er wordt op deze manier een ideale mix gecreëerd tussen de theorie (het FAME-Systeem in combinatie met lesmethode) en het toepassen van het FAME-Systeem in de praktijk (leer-/werkomgeving).

Wilt u meer informatie omtrent het Facilitair Management Informatie Systeem FAME in combinatie met lesmethodes van Edu’Actief en/of de toepassing omtrent het School-Basispakket? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Ruud Voogd
Adviseur & Implementatiemanager FAMAS FM Solutions BV

 

Ga naar Tendens Facilitair