Nieuwe methodesite Tendens Facilitair

07 juni 2016

Alle werkboeken van de lesmethode Tendens Facilitair worden ondersteund met een methodewebsite. Op de nieuwe methodewebsite vindt zowel voor de student als voor de docent ondersteunende materialen. Vanuit de boeken wordt de student met symbolen verwezen naar de juiste onderdelen op deze site. De student vindt er informatie en materialen voor het leren en het maken van de opdrachten. Docenten vinden er onder andere hun antwoordmodellen, toetsen en verantwoordingsdocumenten.

In de oriëntatiemodules staan de activatiecodes voor de methodewebsite www.tendensfacilitair.nl. Docenten vragen een docententoegang digitaal aan. Docenten en studenten hoeven slechts eenmaal deze code te activeren en hebben vervolgens toegang tot de ondersteunende materialen.

Overzichtelijk
Er is veel aandacht besteed aan het gebruikersgemak. Daarom is gekozen voor eenmaal activeren, een overzichtelijke presentatie en een eenvoudige navigatiestructuur. Titels die breed ingezet kunnen worden binnen de horecaopleidingen, vallen onder de nieuwe methodesite Tendens Gastvrijheid. Voorbeeld is de titel Evenementenorganisatie.Inhoud
Op de methodesite kiezen studenten voor de betreffende module en titel van het werkboek waar zij aan werken.


Studenten vinden er onder andere uitgebreide opdrachtbeschrijvingen, casuïstiek voor rollenspellen, geluidsfragmenten, films, weblinks en (beoordelings)formulieren. Docenten kunnen uiteraard bij de materialen van studenten. Extra voor hen zijn onder andere antwoordmodellen, docentenhandleidingen en verantwoordingsdocumenten.

Navigeren en selecteren
Elk opgenomen bestand is voorzien van een label. Dit label maakt duidelijk wat voor soort bron het is. Op basis van deze labels kunnen de zoekresultaten verfijnd worden. Ook het hoofdstuk kan gebruikt worden om zoekresultaten te verfijnen.Huidige methodesites
De huidige methodesite, van FD Okay, www.fd-okay.nl blijft voor studenten uit het lopende cohort beschikbaar en wordt waar nodig bijgewerkt. Ook de docentensite www.htv-leermiddelen.nl blijft beschikbaar.

 

Ga naar Tendens Facilitair