Leerprestaties in kaart brengen

10 mei 2016

Bij de vernieuwde lesmethode Tendens Facilitair worden net als bij de huidige lesmethodes ontwikkelingsgerichte toetsen aangeboden. Toetsen zijn een veelgebruikt instrument om de leerprestaties van studenten in kaart te brengen. Alle toetsen van de lesmethode Tendens worden herzien.

RTTI
De nieuwe toetsen worden ontwikkeld op basis van toetsmatrijzen. In de toetsmatrijzen zijn toetstermen beschreven op basis van de leerdoelen die ook in de lesmethode gebruikt worden. De leerdoelen zijn ontwikkeld op basis van RTTI (Reproductie, Toepassen 1 -bekende situatie-, Toepassen 2 -onbekende situatie- en Inzicht). In de huidige toetsen werd met name reproductie getoetst. In de vernieuwde toetsen worden alle vier de cognitieve niveaus van leren getoetst.

Toetssysteem
De toetsen worden ontwikkeld in het programma WinToets en via de docentensite www.tendensfacilitair.nl aangeboden als tst bestand voor WinToets. Scholen die niet met WinToets werken kunnen kiezen voor de variant in Word. Dit is een conversie vanuit WinToets en bevat een toets, antwoordblad en antwoordmodel. In 24boost zijn de toetsen geïntegreerd.
Opzet

De toetsen sluiten aan bij de lesstof die uw student al beheerst. Ieder toetsitem heeft vier afleiders om zo de gokkans te verkleinen. De vernieuwde toetsen bestaan uit diverse soorten gesloten vragen, waaronder meerkeuze, meermeerkeuze, matching, gatentekst, hotspot (iets aanklikken op een afbeelding ) en ordening-vragen.

Cesuur
De cesuur van de toetsen in WinToets is standaard ingesteld op 50% goed = 5,5. Scholen die een licentie hebben op het programma WinToets kunnen, indien gewenst, zelf de cesuur van toetsen aanpassen. In 24boost kan de cesuur van toetsen niet aangepast worden.

Effect van feedback
Het resultaat van de toets is een feedbackmoment. De toetsresultaten geven studenten inzicht in het eigen kunnen. Op basis van dit inzicht kunnen studenten en docenten de onderwijstijd effectiever indelen door zich bijvoorbeeld meer te richten op de lastige aspecten van de lesstof.

Naast de meerkeuzevragen zijn ook open vragen onderdeel van het toetsaanbod.

Reba de Graaf
Productmarktmanager Horeca en Facilitair

Ga naar Tendens Facilitair