Acht vragen aan de productmarktmanager

19 januari 2016

Afgelopen week stond Edu’Actief op de Horecava. We hebben veel docenten gesproken en veel vragen kunnen beantwoorden. Wij hebben de veel gestelde vragen voor u op een rij gezet.

1. Wordt al het lesmateriaal vernieuwd?
2. Hoe wordt de indeling van het nieuwe lesmateriaal gemaakt?
3. Hoe worden leerdoelen ingezet?
4. Wie zijn de ontwikkelaars?
5. Worden de studentenwebsites in 2016 nog gebruikt?
6. Hoe wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven?
7. Hoe vraag ik proefmateriaal aan?
8. Is alles voor het nieuwe schooljaar gereed?

1. Wordt al het lesmateriaal vernieuwd?
In 2016-2017 verschijnt de lesmethode Tendens in zes lijnen: Keuken, Bediening, Ondernemer horeca, Facilitair, Toerisme en Recreatie. De huidige lespakketten zullen vervangen worden. De structuur is gewijzigd. In de nieuwe werkboeken wordt gewerkt met leerdoelen op basis van het nieuwe kwalificatiedossier (zie vraag 3). Bij de leerdoelen zijn opdrachten gemaakt. De theoriebronnen zijn geactualiseerd en er is meer aandacht voor multimedia. 

2. Hoe wordt de indeling van het nieuwe lesmateriaal gemaakt?
Bij het maken van een indeling van het nieuwe lesmateriaal is zo veel mogelijk het kwalificatiedossier gevolgd. Daar waar mogelijk is bij een werkproces een werkboek gemaakt. Het kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven leent zich hier goed voor. In de digitale leeromgeving 24boost is ieder werkboek een op zichzelf staande leereenheid. Op papier is een logische clustering van werkboeken gemaakt die in één module worden aangeboden.

3. Hoe worden leerdoelen ingezet?
De werkprocessen van het nieuwe kwalificatiedossier zijn vertaald in leerdoelen. Op basis van deze leerdoelen zijn opdrachten ontwikkeld volgens de RTTI-systematiek. Ieder werkboek/iedere leereenheid begint met een nulmeting. In deze nulmeting komen de leerdoelen van het werkboek aan bod. Op basis van de nulmeting kan bepaald worden of er wellicht onderdelen overgeslagen mogen worden omdat leerdoelen al beheerst worden. Aan het begin van ieder hoofdstuk wordt aangegeven aan welke leerdoelen de student werkt.

4. Wie zijn de ontwikkelaars?
In het ontwikkelteam zitten (oud-)docenten en mensen uit het bedrijfsleven. De ontwikkelaars stellen zich via deze blog voor en vertellen over hun achtergrond. Daarnaast worden er inhoudelijk redacteuren ingezet die de inhoud en organiseerbaarheid van het nieuwe lesmateriaal beoordelen.

5. Wordt de studentenwebsite in 2016 nog gebruikt?
De studentenwebsite www.fd-okay.nl wordt voor schooljaar 2016-2017 vernieuwd. Zowel de docent als student kan vanaf schooljaar 2016-2017 gebruikmaken van www.tendensfacilitair.nl. Hier komt de digitale ondersteuning voor de student (films, animaties, formulieren, artikelen en weblinks) en voor de docent (docentenhandleidingen, antwoordmodellen, verantwoordingsdocumenten, toetsen) bij de lesmethode te staan.

6. Hoe wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven?
Om te zorgen voor een goede aansluiting bij de hedendaagse beroepspraktijk zitten in ieder ontwikkelteam beroepsprofessionals. Zij schrijven mee of worden ingezet als inhoudelijk redacteur.

7. Hoe vraag ik proefmateriaal aan?
U kunt op verschillende manieren kennismaken met de leermiddelen van Edu'Actief. U kunt van elke lesmethode proefmateriaal downloaden. Ga naar de methodepagina, bijvoorbeeld www.edu-actief.nl/tendens-facilitair en klik op 'Proefmateriaal downloaden'.
Liever het materiaal in het echt bekijken? Vraag het materiaal hier aan of maak een afspraak met een van onze adviseurs.

8. Is al het lesmateriaal voor het nieuwe schooljaar gereed?
Omdat veel titels moeten worden herzien, zijn niet alle titels voor schooljaar 2016-2017 gereed. Het lesmateriaal bij kerntaak 1 Coördineert facilitaire werkzaamheden is in mei 2016 gereed. Het lesmateriaal bij kerntaak 2 Geeft leiding en voert beheerstaken uit is in november 2016 gereed.

Ook de eerste keuzedelen zijn deze zomer gereed. Kijk voor het actuele overzicht van keuzedelen en beschikbaarheid op: www.edu-actief.nl/keuzedelen-mbo/overzicht-keuzedelen

Reba de Graaf
Productmarktmanager Tendens Horeca en Facilitair

Ga naar Tendens Facilitair