Factor-E Dienstverlening

15 december 2015

Factor-E Dienstverlening is de nieuwe lesmethode voor het kwalificatiedossier Dienstverlening niveau 2. In het nieuwe kwalificatiedossier worden vier opleidingen (Helpende Z&W, Facilitair medewerker, Leisure & hospitality assistant en Sport- en bewegingsbegeleider) samengevoegd. De nieuwe opleiding is in het leven geroepen om de niveau 2-student breder te kunnen opleiden. De methode Factor-E Dienstverlening vervangt hiermee vanaf schooljaar 2016-2017 de lesmethode FD Okay Facilitair medewerker. 

Methodeconcept Factor-E
De methode bevat drie boeken voor het basisdeel van het kwalificatiedossier en 1 oriënterende module op de drie werkvelden. De drie basisboeken worden contextloos aangeboden. Dat wil zeggen dat de theorie en de praktijk niet wordt gerelateerd aan één van de drie werkvelden. Wel komt na elk hoofdstuk in een cursus een Ervaring uit de praktijk terug. Hierin licht een medewerker uit de beroepspraktijk toe hoe het betreffende onderwerp in zijn/haar werkveld naar voren komt. Daarnaast wordt er in de projecten met een specifieke casus gericht op de werkvelden gewerkt.

Opbouw van de methode
De opbouw van de methode (onderwijskundig model) is gebaseerd op de indeling van het leerlijnenmodel van De Bie. Hierdoor wordt onder andere tegemoet gekomen aan de verschillende leerstijlen die door Kolb worden onderscheiden.
De methode Factor-E onderscheidt de volgende vier leertaken:
• Cursus
• Project
• Training
• BPV.

Elke leertaak benadert de beroepspraktijk vanuit een ander perspectief. In de methode Factor-E Dienstverlening worden de cursus, de training en het project gebundeld in een thema. De student is daarmee binnen hetzelfde thema op drie verschillende manieren aan het werk.

Een thema bestaat uit een deel theorie met verwerkingsopdrachten, een training waarbij vaardigheden in de praktijk worden geoefend en een project waarbij studenten samen moeten werken aan een grote taak en waarbij alle kennis en vaardigheden die daarvoor aan bod zijn gekomen worden verenigd. De BPV-opdrachten bieden je de kans om je vaardigheden en kennis in de praktijk te oefenen. 

Verschijningsvorm van de methode
De kern van de methode bestaat uit thema’s. Elk thema bevat een cursus, een training en een project. Een thema komt altijd overeen met een (en soms met twee) werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Verschillende thema’s samen vormen een boek. Alle boeken zijn zowel op papier als digitaal beschikbaar.

ICT ondersteuning
De methode wordt ondersteund met een website: www.factor-e.nl/dienstverlening. Hier kunnen de docent en de student belangrijke informatie vinden. Denk hierbij aan toetsten, werkmodellen en dergelijke. Voor de student zijn hier tevens de ondersteunende bronnen en films te vinden.

Kijk voor meer informatie over Factor-E Dienstverlening en het actuele titeloverzicht op
http://www.edu-actief.nl/factore-dienstverlening.

Reba de Graaf
Productmarktmanager Horeca en Facilitair

 

Ga naar Tendens Facilitair