Tendens Bediening

In de horeca staat service en dienstverlening hoog in het vaandel. Uw student moet weten hoe hij gasten informeert en adviseert. Kenmerkend voor de methode Tendens Bediening zijn de specifieke beroepssituaties. De praktijk staat dus centraal. Door samenwerking met de professionele praktijk krijgt uw student een goed beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.

Elke beroepssituatie wordt uitgewerkt in werkboeken (GOE’s) met een vaste opbouw:

  • Oriëntatie
  • Nulmeting: Wat weet en kan de student al 
  • Planningsformulier
  • Opdrachten (mix van kennis, toepassing en inzicht)
  • Toets
  • Evaluatie en reflectie

Vanuit het werkboek wordt verwezen naar specifieke onderdelen in een theorieboek. Hierin wordt de theorie behandeld.

Methodewebsite

Voor de student en voor u als docent is er de methodewebsite www.tendensbediening.nl. Vanaf die website hebben uw studenten toegang tot de digitale ondersteuning behorend bij de opdrachten en specifieke multimedia opdrachten.

Docentenmateriaal
De methode Tendens Bediening is niet alleen voor uw student een complete methode maar ook voor u als docent. Er worden verantwoordingsdocumenten, handleidingen, antwoordmodellen, (herziene) toetsen en beoordelingsformulieren aangeboden via de methodewebsite.


Digitaal, op papier of een combinatie

Tendens Bediening komt op papier en digitaal beschikbaar. Zo kunt u zelf kiezen of u digitaal, deels digitaal of via boeken les gaat geven.