Het gaat maar om één ding: de student

04 november 2015

Als eindredacteur zorg ik er voor dat alle teksten en opdrachten echt kloppen en echt leuk zijn. Diverse auteurs met ieder hun specialisme hebben hard gewerkt om opdrachten te maken die aansluiten op de leerdoelen en bij de belevingswereld van de huidige student. Hier is goed over nagedacht want diverse items zijn hier van belang. Zo zijn de leerdoelen gemaakt aan de hand van het kwalificatiedossier, maar die leerdoelen dienen een vertaling te krijgen naar de alledaagse praktijk waar een student in werkt. Of dit nu een toprestaurant is of een steakhouse.

Een niet-eenvoudige taak waarin je als auteur soms niet meer weet waar je naar toe werkt of waar je vandaan komt. Ook de leerdoelen zijn, ondanks de zorgvuldige samenstelling en volledigheid, soms te abstract. Op dat soort momenten kom ik om de hoek kijken. Ik zorg voor het weer op gang brengen van de auteur of geef feedback om het van een andere kant te bekijken. Mijn expertise op dit gebied is breed; heb jarenlange ervaring in het onderwijs én het mooie horeca-vak. Zo kan ik de opbouw van de gestelde leerdoelen goed beoordelen. Die zijn immers van een bepaald cognitieniveau, oplopend van reproductie, via toepassing naar inzicht. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat ik de volgorde van de opdrachten aanpas aan dit systeem. Alleen bij de juiste opbouw namelijk, wordt het leerresultaat van de student verhoogd.

Orde, rust en regelmaat. Een term uit lang vervlogen tijden, maar nog steeds actueel. Geen enkele student is er mee geholpen als bijvoorbeeld werkboeken veranderen van opzet. Een belangrijke taak als eindredacteur is hier voor mij weggelegd. Ik haal tot in details letters, woorden of zinnen weg of voeg ze toe. Soms hele alinea’s worden door mij in de digitale prullenbak gegooid en herschreven. Niet omdat de auteur zijn of haar w
erk niet goed heeft gedaan. Maar simpelweg omdat het niet past in de opzet. Jammer, want vele auteurs leveren prachtig werk af.

Maar mijn hoofdbezigheid is toch wel het screenen van al die aangeleverde teksten en opdrachten; is het boeiend, spannend, leerzaam, creatief, leerbaar, enthousiasmerend, toepasbaar, sluit het aan en meer van dat soort. Het gaat immers maar om één ding; de student. Die gaat er mee werken, die dient het leuk te vinden, die moet worden opgeleid tot een fanatieke, energieke en enthousiaste vakman of vakvrouw. En ik, ik mag daar aan meewerken. Ik kijk uit naar het moment dat werkboeken van de pers rollen, maar misschien nog wel meer naar de reacties van de onderwijsinstellingen die het voorleggen aan hun studenten. Al weet ik eigenlijk het antwoord al…

Martin Steehouwer
Eindredacteur Tendens Bediening

Ga naar Tendens Bediening