Sportitude

Sportitude is de methode voor leerlingen die het schoolexamenvak LO2 volgen in de bovenbouw van het vmbo TL/GL. De basis van de methode ligt in de ontwikkeling van de houding van de LO2-leerling, naar een beroepshouding.

  • praktijkopdrachten ondersteund met theorieboek en website
  • op basis van de exameneisen LO2
  • geschreven in begrijpelijke taal
  • heldere hoofdstukindeling waarin alle eindtermen thematisch aan bod komen
  • gebaseerd op actuele ontwikkelingen en recente literatuur
Ga naar de webshop