Aanpassing licentieovereenkomst Sportexamens

06 februari 2018

We hebben als gevolg van prijsstijgingen en de realisatie van nieuwe PvB's voor de kwalificatiedossiers van 2016 en volgend, besloten om de gebruiksrechtvergoeding te verhogen. Dit heeft geleid tot de volgende wijziging in de licentieovereenkomst Sportexamens artikel 3.1. Deze wijziging gaat in per 01-01-2018. 


3. Licentievergoeding en betaling

3.1 Per opleiding waarvoor de Examenproducten SB in licentie is gegeven, is de licentienemer voor de duur van elk cohort (leergang, bestaande uit een periode van een of meerdere jaren, ingaande op de aanvangsdatum van een opleidingsjaar) aan Edu'Actief een licentievergoeding verschuldigd. De licentievergoeding is gebaseerd op schoolgrootte, gebaseerd totaal aantal inschrijvingen op 1 oktober, met dien verstande dat de aantallen inschrijvingen SB van alle vestigingen van licentienemer worden meegerekend. Voorts geeft de licentieovereenkomst gebruiksrecht voor de examenproducten voor de PvB's voor de niveau 2, 3 en 4 SB. De schoolgrootte en licentievergoeding is gebaseerd op schoolgrootte in categorieën:
 

Categorie 

Totaal studentenaantal 
op 1 oktober 

Gebruiksrechtvergoeding 
per jaar 

A

 <100

€ 1.250,00 per jaar

100-200 

€ 2.500,00 per jaar

C   

200-300   

€ 3.750,00 per jaar   

D

300-400

€ 5.000,00 per jaar

E

400-500

€ 6.250,00 per jaar

F

500-600

€ 7.500,00 per jaar

G

600-700

€ 8.750,00 per jaar

H

700-800

€ 10.000,00 per jaar

I

800-900

€ 11.250,00 per jaar

J

900-1000

€ 12.500,00 per jaar

K

1000-1100

€ 14.000,00 per jaar

L

>1100

€ 15.250,00 per jaar

Meer nieuws van Sportexamens

    Ga naar Sportexamens