Sportexamens

Edu'Actief: officiële examenleverancier voor alle mbo-opleidingen Sport & Bewegen.

Naast lesmateriaal voor de mbo-opleidingen Sport & Bewegen geeft Edu'Actief ook examens uit voor Sport en Bewegen. Op deze website kunt u examens inzien en informatie vinden over de totstandkoming van de examens SB. Daarnaast kunt u aanvullende informatie vinden over SB-examinering, zoals examenstandaarden en examenprofielen. De examens zijn alleen toegankelijk als u bent ingelogd.

  • De examens worden ingezet als kwalificering voor de SB-opleidingen op mbo-niveau 2, 3, en 4.
  • De examens zijn geconstrueerd door een constructiegroep van zeven roc's en daarna vastgesteld door een vaststellingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit het SB-onderwijs en werkveld.
  • Kerntaaksgewijs: per kerntaak is er een Proeve Van Bekwaamheid waarmee op basis van multidimensionaal meten en het vierogenprincipe kan worden beoordeeld.