Afstemming met projecten Stichting Praktijkleren

13 oktober 2015

De scholen die dit schooljaar zijn gestart met Secretarieel.info hebben aangegeven graag een rechtstreekse verbinding te willen hebben met een of meer projecten van Stichting Praktijkleren. Op 7 oktober is hierover in Amersfoort een gesprek geweest tussen Stichting Praktijkleren en Edu’Actief.


Er is afgesproken dat tijdens de landelijke docentendag op woensdag 18 november een voorbeeld koppeling wordt gedemonstreerd tussen theorie in secretarieel.info en een van de 8 blokken in het project De Efteling, zoals die op het portal van Stichting Praktijkleren staat.

Ga naar Secretarieel.info