Toetsen binnen Secretarieel.info

12 oktober 2015

De afgelopen week is de vraag ‘Zijn er ook oefentoetsen in Secretarieel.info beschikbaar’ vaker bij ons binnengekomen. Het krachtig antwoord daarop is nee, maar er zijn wel heel veel formatieve toetsitems. Waarom er geen specifieke oefentoetsen zijn?

Het onderwijskundig en didactisch concept onder Secretarieel.info/24boost is opdracht gestuurd. De opdrachten, vooral het toepassen van vergaarde kennis uit VakKennis- en Beter Werken-bronnen, zijn zeer ruimschoots opgenomen in de verschillende modules. Voor elke module staat een gemiddelde doorlooptijd van 40 sbu.

Uiteindelijk gaat het erom dat de student in de beroepspraktijk (lees BPV) laat zien wat hij/zij heeft opgepikt op school. In dit geval uit de methode Secretarieel.info. Daarvoor is het nodig vooral te oefenen en praktisch bezig te zijn. Middels de opdrachten in Secretarieel.info proberen wij dat na te streven. Studenten passen daarin hun kennis toe. Eigenlijk zijn de opdrachten al ‘mini-toetsen’.
De uitwerkingen van de vele opdrachten moet voor de docent al een meetmoment op zich zijn of de student goed bezig is. Het tussentijds aanbieden van oefentoetsen heeft dan volgens ons weinig tot geen toegevoegde waarde.

De twee toetsen, variant A en B, die nu zijn opgenomen in 24boost, zijn formatieve toetsen die alle leerdoelen van de module afdekken. De toetsitems zijn allemaal zorgvuldig op basis van een toetsmatrijs ontwikkeld. Het voordeel van deze toetsen is dat als afsluiting van de module de docent zorgvuldig kan checken of de theoretisch kennis goed is verwerkt door de student. In principe zou dat moeten als alle opdrachten in de betreffende module zijn gemaakt. Doordat er een A en B variant is van de toets kan de docent variëren. Studenten zijn slim genoeg om te ontdekken of er maar één toetsvariant is. Als dat zo is zullen ze de antwoorden aan elkaar doorspelen en is de kracht van de toets weg.

Het zou een optie kunnen zijn om van een van de twee formatieve toetsen een oefentoets te maken. Technisch kan dat. Maar weegt dat op tegen de nadelen? Er blijft dan maar één formatieve toets over. Ik adviseer om dat niet te doen.
Helaas zijn we niet in staat om nog meer toetsitems te genereren uit een module dan dat we nu hebben ontwikkeld. Gemiddeld zijn (en worden) er 50 (!) toetsitems per module ontwikkeld. Dat zijn er heel veel.

Rob van der Ploeg,
Manager strategische ontwikkeling en controle

Ga naar Secretarieel.info