Persoonlijk Leiderschap cruciaal voor (beginnend) secretaressen

18 december 2017

Peter Vos is een zeer ervaren trainer bij Management Support, auteur van diverse boeken voor secretaressen en maat bij Sherpas Proyects. Hij gaat in op diverse trends in het secretaresse vak. In deze voorlopig laatste column stelt hij dat Persoonlijk Leiderschap cruciaal is voor (beginnend) secretaressen.Ruim een jaar geleden schreef ik op deze plek over het belang van ontzorgen op hoog niveau.

De manager twee stappen vóór zijn, problemen tackelen nog voor ze ontstaan, zodat teamleden en managers toekomen aan hun eigen zaken. De lat hoog leggen, maar niet gaan voor ‘perfect’, wél voor ‘optimaal’. Dit alles in overleg en vastgesteld met degene(n) waarmee en –voor wie de secretaresse werkt.

Ik gaf aan dat persoonlijk leiderschap aan de basis ligt van het ontzorgen op hoog niveau.

Je zou kunnen stellen dat persoonlijk leiderschap het leiden van jezelf is voordat je anderen kunt leiden.
Jezelf goed kennen, weten wat je wilt en dat tonen in alles wat je doet. In de column van oktober 2016 beschreef ik 3 van 10 factoren waaruit persoonlijk leiderschap bestaat. Ik omschreef het belang van het openstaan voor veranderingen, het ontwikkelen van je innerlijke kracht en het belang van reflectie (het kit-kat moment).

De andere 7 factoren die laten zien of iemand persoonlijk leiderschap “heeft” zijn:

Op jezelf vertrouwen:

 •          Een duidelijke koers geeft (zelf-)vertrouwen. Weten wat je wilt en weten waarvoor je het doet geeft energie.
 •          Pro-activiteit ontstaat door zelfvertrouwen en zorgt er voor dat je stap voor stap richting het bereiken
           van je doelen gaat.
 •          Zelfvertrouwen  is een belangrijke voorwaarde voor succes!

Bewust keuzes maken:

 •          Keuzes worden een stuk eenvoudiger als je weet waar je naar toe wilt en als je weet wat wel of niet
           bijdraagt aan het bereiken van je doel(en).
 •          Een richtinggevende visie, ook wel moreel kompas genoemd, maakt je proactief.
 •          Keuzes maak je met een duidelijke richting voor ogen. Je bent geen speelbal (meer) van je omgeving
           maar je zit zelf achter het stuur.

Positieve gedachten:

 •          Het is belangrijk om je aandacht te richten op positieve dingen.
 •          Wees bezig met wat je hebt, niet met wat er ontbreekt.
 •          “A negative mind will never give you a positive life”.

Op belangrijke zaken focussen:

 •          Een einddoel voor ogen hebben zorgt voor een positieve focus.
 •          Focus betekent dat je weet wat belangrijk is en waar je naar toe wil. Je niet steeds laten afleiden
           door minder belangrijke en ogenschijnlijk urgente zaken.
 •          Een positieve focus zorgt voor energie. Richt je vooral op zaken waar je echt iets aan kunt doen.

De ander volledige aandacht geven:

 •          Richt je aandacht en energie tijdens een gesprek volledig op de ander.
 •          Wees nieuwsgierig en heb oprechte belangstelling voor de ander.
 •          Maak echt contact met de ander door oogcontact. Laat de ander uitpraten en stel vragen.

Verantwoordelijkheid nemen:

 •          Als het een keer tegenzit, ligt dat vaak niet aan de ander.
 •          Klagen helpt niet en geeft veel negatieve energie, zelfmedelijden helpt je niet verder.
 •          Je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk, je kunt die verantwoordelijkheid niet bij een ander leggen.

Nooit vergeten te lachen:

 •          Leer met humor naar je eigen onhandigheid te kijken.
 •          Het leven is een groot leerproces en van fouten kun je leren.
 •          Niet het vallen is het falen, het niet meer opstaan is het falen.

Tijdens de MBO-opleiding tot secretaresse is het erg belangrijk ruime aandacht te geven aan (bovenstaande) soft skills. Ik kom in de praktijk nog te vaak secretaresses tegen die persoonlijk leiderschap onvoldoende uitstralen en het daarom steeds lastiger krijgen. Beginnend secretaresses met persoonlijk leiderschap maken een grotere kans op succes in dit prachtige vak. Ondanks alle veranderingen, ontwikkelingen en soms ook negatieve geluiden over de toekomst van de MBO-secretaresse  ben en blijf ik daar positief over.

Ga naar Secretarieel.info