Opdrachten geschikt voor niveau 3 en 4

25 november 2016

De methode Secretarieel.info is bedoeld voor de kwalificatieniveaus Secretaresse (niveau 3) en Managementassistent/directiesecretaresse (niveau 4). Het kwalificatiedossier beschrijft de complexiteit, mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het beroep. Voor de kwalificatie Managementassistent/directiesecretaresse gelden aanvullende eisen. Ieder werkproces geeft een omschrijving van de taken, het gewenste resultaat en de gedragingen weer.

Ook hierbij worden, indien van toepassing op het werkproces, aanvullende eisen gesteld aan de kwalificatie Managementassistent/directiesecretaresse. De methode Secretarieel.info bevat opdrachten geschikt voor niveau 3 en niveau 4.

In deze tabel staan opdrachten behorende bij de kerntaken en werkprocessen waarbij aanvullende eisen gesteld worden voor de kwalificatie Managementassistent/directiesecretaresse.

Let op! Deze opdrachten zijn echter niet uitsluitend gericht op niveau 4. Deze opdrachten zijn ook geschikt voor de niveau 3 kwalificatie, echter wordt de opdracht dan op een andere manier beoordeeld. De nadruk bij het maken van de opdrachten op niveau 4 ligt met name op pro-activiteit, zelfstandigheid een coördinerend vermogen. Hierbij kunnen competenties als integer handelen, presenteren, bedrijfsmatig handelen en op de behoefte van en verwachtingen van de klant richten, meegenomen worden in de beoordeling van de opdracht.

Ga naar Secretarieel.info