Extra materiaal Secretarieel.info

11 augustus 2016

Bij Secretarieel.info ontvangt u als klant extra materiaal dat de nodige ondersteuning geeft bij het lesgeven. Zo treft u op het leerplatform, in de docentenomgeving, alle beschikbare digitale toetsen en antwoorden als apart pdf per leereenheid aan. Ook alle uitwerkingen zijn per leereenheid als los pdf in te zien en eventueel te printen.

Naast deze gratis ondersteuning zijn er tegen betaling twee speciale Servicepakketten voor docenten beschikbaar, één voor het Basisdeel en één voor het Profieldeel. Deze Servicepakketten worden gezien als een absolute must om te hebben. Alles wat u nodig heeft, ook richting de Onderwijsinspectie, is in de pakketten opgenomen. Een Servicepakket bestaat uit vier onderdelen:

  • Deel 1 - Werken met Secretarieel.info
  • Deel 2 - Overzicht leerdoelen en opdrachten in Secretarieel.info
  • Deel 3 - Opdrachten per leereenheid
  • Deel 4 - Overzicht van Vakkennis bronnen en Beter werken bronnen

De Servicepakketten zijn uitsluitend te bestellen vanuit de docentenomgeving in 24boost en kosten voor het Basisdeel €45,00 en voor het Profieldeel €32,50.

Naslagwerken
Naast de twee Servicepakketten zijn er ook twee papieren Naslagwerken Secretarieel.info beschikbaar. Eén voor het Basisdeel en één voor het Profieldeel. In beide Naslagwerken zijn alle 262 tekstuele Vakkennis bronnen en Beter werken bronnen opgenomen zoals ze ook in het digitale systeem staan. Beide Naslagwerken zijn ook uitsluitend te bestellen vanuit de docentenomgeving in 24boost. Zowel uw student als uzelf kunt de Naslagwerken bestellen.

Ga naar Secretarieel.info