Werken aan de kwaliteit van Secretarieel.info

10 juni 2016

Tijdens een speciaal belegde evaluatiesessie hebben bureauredacteur Dedmer Dijkstra, auteur Cornelie de Ruiter, redacteur Ingrid ter Horst en projectmanager Rob van der Ploeg in twee dagen alle leereenheden van Secretarieel.info, basisdeel, opnieuw beoordeeld. Dat gebeurde in B&B De Vosbergen in Heerde op 18 en 19 mei. 

Er is het afgelopen anderhalf jaar met veel zorg en aandacht gewerkt aan de kwaliteit van Secretarieel.info. Goede bronnen, uitdagende verwerkingsopdrachten, veel multimedia, actueel, kortom een methode om trots op te zijn. Dat neemt niet weg dat de kwaliteit altijd beter kan, zeker binnen een digitale omgeving.

Doel van de evaluatiesessie
Doorlopen van alle opdrachten van de 19 leereenheden die zijn bestemd voor het basisdeel van het kwalificatiedossier Secretariële beroepen en de inhoud aanpassen daar waar nodig.

De volgende controle aandachtspunten waren daarbij van belang:

Inhoudelijk

 • Maakbaarheid van de opdracht.
 • Toegevoegde waarde van de opdracht.
 • Actualiteit van de opdracht.
 • Tijdloosheid van de opdracht.
 • Is er een afdoende uitwerking meegeleverd bij de opdracht en is die ook kwalitatief op orde.
 • Als er wordt verwezen naar externe bronnen op externe url’s dan proberen deze bronnen als pdf/Word binnenhalen en er een eigen bron van maken
 • Worden er genoeg multimedia items ingezet of kan dat meer en doe dan concrete suggesties
 • Herformulering opdrachten waarbij Word-opmaak of iets met Excel moet worden gedaan. Deze kunnen niet in het antwoordvak maar moeten via een apart document worden gemaakt en toegevoegd bij het antwoord.
  • Bovenstaand punt geldt ook voor de inzet en het gebruik van multimediatools.
 • De lijst met feedback uit de markt. N.a.v. evaluaties bij gebruikers zijn er voor verschillende leereenheden inhoudelijke opmerkingen binnengekomen. Deze worden verwerkt.
 • Toevoegen van tips and tricks per opdracht voor de docent voor zover nodig en mogelijk.
 • Aanduiden per opdracht of dit voor een beginnend of gevorderd beroepsbeoefenaar is.
 • Alle vakkennis- en beterwerken bronnen zijn vooraf inhoudelijk nogmaals gecontroleerd door Helina van Houten, directiesecretaresse bij Univé. 

Technisch functioneel

 • Werkt elke koppeling naar een aangegeven bron.
 • Werken de multimediakoppelingen.
 • Zijn alle inleidingen voorzien van een filmpje.
 • Werken de url’s allemaal.
 • Verwerken correcties wordt direct gedaan.

Resultaat
Een groot aantal wenselijke mutaties zijn doorgevoerd. Dit zijn de belangrijkste:

 • Ontbrekende antwoorden toegevoegd.
 • Herformulering opdrachten.
 • Nieuwe filmpjes toegevoegd.
 • Taalfouten eruit gehaald.
 • Opmaakfouten in opdrachten gecorrigeerd.
 • Bronkoppelingen hersteld.
 • Foutieve koppelingen/bronnen bij opdrachten aangepast.
 • Term module overal vervangen door leereenheid.
 • Speciale samenvattingsopdracht opgesteld en gekoppeld in elke leereenheid.


Conclusie
Het is ontzettend verstandig gebleken om de content nog voor een tweede keer, in 24boost, grondig door te nemen. Er zijn niet veel storende fouten ontdekt, maar de vele aanpassingen heeft de kwaliteit ontegenzeglijk verbeterd. Het eindproduct is er nog beter door geworden.

Ga naar Secretarieel.info