Excelbestand leerdoelen gekoppeld aan opdrachten/bronnen beschikbaar

07 maart 2016

Alle opdrachten binnen Secretarieel.info zijn individueel gekoppeld aan leerdoelen. Deze leerdoelen zijn afgeleid van de 18 werkprocessen in het kwalificatiedossier. De reden dat we dit hebben gedaan is tweeledig.

  • We weten hierdoor dat de kwaliteit van de content goed is.
  • Vanaf schooljaar 2016-2017 is de koppeling noodzakelijk in verband met de nulmeting die in 24boost is opgenomen. Deze zogenaamde adaptieve functionaliteit maakt het mogelijk om elke student bij de start van een leereenheid te testen op voorkennis waardoor eventueel een versneld traject kan worden doorlopen.

In mei wordt de koppeling van alle opdrachten/leerdoelen gepubliceerd. Bekijk alvast een voorbeeld van een deel voor Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit (B1 – K1).

Het overzicht geeft u direct ook inzicht in de concrete inhoud van de leereenheden die worden aangeboden.

Ga naar Secretarieel.info