Roken op het schoolplein is vanaf 2020 verleden tijd

07 maart 2016

Roken op het schoolplein is vanaf 2020 verleden tijd. Dat heeft de Tweede Kamer op 2 februari jl. besloten. Dit verbod op roken op het schoolplein komt te staan in de Tabakswet. Dat betekent dat alle schoolpleinen vanaf 1 januari 2020 geheel rookvrij zijn. Op dit moment heeft slechts zes procent van de mbo's een geheel rookvrij schoolplein.

Voor de mbo-scholen die nog geen prioriteit gaven aan een rookvrij schoolplein, is de nieuwe wetgeving een steun in de rug om daar komende tijd echt werk van te maken.

Rookvrij schoolgebouw
Scholen zijn verplicht zich te houden aan de Tabakswet, net als alle andere openbare gebouwen. Daarom geldt sinds 1990 geldt in schoolgebouwen een rookverbod. De Tabakswet zegt nu nog niets over het schoolterrein. Vanaf 2020 geldt een totaal rookverbod op het hele schoolterrein.

Gezonde School met een rookvrij schoolterrein
De MBO Raad zet zich actief in voor Gezonde School; een samenwerkingsverband voor de versterking van gezondheidsbevordering in het mbo, primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo). Binnen Gezonde School zijn er diverse activiteiten voor een rookvrij schoolterrein. Binnen Gezonde School werkt de MBO Raad onder andere samen met het Longfonds, RIVM, GHOR/GGD, ministerie van Onderwijs (OCW) en diverse gezondheidsfondsen en thema-instituten.

Bron: MBO Raad

Ga naar Secretarieel.info