Cibap-studenten maken multimedia

10 februari 2016

In de afgelopen weken hebben vierdejaars Cibap-studenten gewerkt aan het maken van verschillende werkprocessen uit het kwalificatiedossier Secretariële Beroepen in multimedia. Vrijdag 22 januari vond bij Edu’Actief de eindpresentatie plaats van alle producten die de Cibap-studenten voor Edu’Actief hebben gemaakt.


De studenten lieten elkaar versteld staan van hun fantastische eindproduct. Alle multimediaproducten zijn uitstekend bruikbaar binnen de nieuwe methode Secretarieel.info. In totaal zijn er 27 producten gemaakt, waaronder een viertal infographics.

Alle animaties, films en infographics zijn integraal onderdeel van de nieuwe methode voor Secretarieel.

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan.

Ondersteunen bij het opstellen van rapportages.

Samenstellen van promotiemateriaal.

Ga naar Secretarieel.info