Alcohol en drugsgebruik bij studenten. Hoe gaat u daar mee om?

10 februari 2016

Op 17 maart wordt tijdens de Docentendag Economie in Lelystad een workshop ‘Gebruik en onder invloed zijn van alcohol, drugs en medicijnen bij studenten’ gegeven. Hoe groot is dat probleem eigenlijk? Hoe groot is dat probleem eigenlijk? En hoe signaleert u dat? Hoe gaat u als roc hiermee om?

Alcohol is een sociaal geaccepteerd middel in de gehele maatschappij. Onder jongeren is ook cannabisgebruik sociaal geaccepteerd. Jongeren vormen een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van alcohol- en drugsgerelateerde problemen. De hersenen van jonge mensen zijn nog niet volgroeid en daardoor extra gevoelig voor middelengebruik. Frequent alcoholgebruik en cannabisgebruik zijn ook risicofactoren voor spijbelen, een geringere schoolmotivatie, verminderde schoolprestaties en schooluitval

Enkele cijfers
Het drinken van alcohol onder scholieren is de laatste jaren sterk toegenomen. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat meer dan de helft van de kinderen vóór hun twaalfde jaar hun eerste glas alcohol drinken. Meestal gebeurt dit thuis, in het bijzijn van de ouders. Op 15-jarige leeftijd heeft 83% al eens alcohol gedronken. Vanaf 15 jaar neemt dit percentage iets verder toe.
De gemiddelde leeftijd waarop scholieren voor het eerst alcohol hebben gedronken is 13,1 jaar.
De gemiddelde leeftijd waarop scholieren wekelijks alcohol gaan drinken is 14,9 jaar.
De gemiddelde leeftijd waarop scholieren voor het eerst dronken worden is 14,5 jaar.
Ongeveer 17% van de scholieren gebruikt wel eens cannabis. De gemiddelde leeftijd waarop scholieren gaan blowen ligt op 14,3 jaar

Voorlichting en signalering
In de Monitor sociale veiligheid in en rond scholen 2014 geeft ruim 40% van de leerlingen aan dat de school informatie verstrekt over alcohol- en drugsgebruik. Voorlichting stimuleert schoolgaande jongeren bewust na te denken over alcohol, tabak en drugs en het leert hen om te gaan met groepsdruk. Informatie over de werking en afbraak van alcohol en drugs en de risico’s en gevolgen van alcohol- en drugsgebruik geeft leerlingen handvatten te voorkomen dat zij onder invloed op school komen.

Naast het geven van voorlichting is het belangrijk dat een docent kan signaleren wanneer een leerling onder invloed in de klas zit. Maar hoe signaleer je dat? Hoe zie je of een leerling onder invloed is en van welk middel dan wel? En tenslotte, hoe ga je als docent om met een leerling onder invloed van alcohol of drugs? Trafieq kan hier ondersteuning in bieden.

Wat kan Trafieq doen?
Trafieq staat voor bewustmaking en voorkomen van risico’s die samenhangen met het gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen op scholen, bedrijven en instellingen. Een school zou bij uitstek een plek moeten zijn waar kinderen niet worden blootgesteld aan de gevaren van alcohol en drugs en heeft het recht een alcohol- en drugs­vrije school te zijn. Met behulp van een stappenplan kan een onderwijsinstelling komen tot een alcohol- en drugsvrije school.

Dit is in het kort:
• Visie op alcohol-­, drugs-­ en medicijngebruik formuleren
• Visie vertalen en vastleggen in beleid
• Beleid communiceren naar belanghebbenden en draagvlak creëren
• Voorlichting geven aan leerlingen onderbouw / bovenbouw
• Het trainen van de uitvoerders (schoolleiding/docenten) op het beleid en signalering
• Handhaving van het beleid door het opstellen van regels en de sancties die volgen bij het overtreden van de regels
• Evaluatie en bijsturing

Als landelijk uitvoerder van de wettelijk opgelegde educatieve maatregelen alcohol en gedrag is Trafieq dé specialist in Nederland op het gebied van middelengebruik en gedragsverandering. De 50 trainers beschikken over ruime ervaring en vaardigheden met betrekking tot gedragsverandering, middelengebruik en het omgaan met situaties waarbij sprake is van weerstand, woede en/of agressie.

Wilt u meer informatie? Stuur dan gerust een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bronnen: Volksgezondheidenzorg.info, Trimbos Instituut, wegwijzerjeugdenveiligheid.nl

Ga naar Secretarieel.info