Nog acht secretaresses op duizend werknemers

08 december 2015

Het werkveld secretariële beroepen verandert snel. Er is sprake van een grote dynamiek als het gaat om de invulling van werkzaamheden. De secretaresse van vroeger is de smartphone van vandaag, horen we vaak de laatste tijd. Secretaresses worden nu meer gezien als projectmanagers. De afgelopen maand reikte iemand ons een artikel aan uit het NRC van een paar maanden geleden die wij graag met u willen delen. Het is een interview met de secretaresse van het jaar 2014, Kelly van Keijzerswaard.

Zij noemt zichzelf gewoon secretaresse, al klinkt dat ouderwetser dan ‘management assistent’ of ‘office manager’. “Een postbode blijft toch ook postbode? What’s in a name, denk ik dan”, zegt Kelly van Keijzerswaard (35).
Ze werkt bij Microsoft Schiphol: een bedrijf met 8 secretaresses op 1.000 personeelsleden, “Als ik dat vertel tijdens de trainingen in het Nieuwe Werken die ik geef, is dat altijd de grootste schok voor de deelnemers.”

Secretaresse behoort tot de snelst krimpende beroepen, volgens het onderzoek Baanpolarisatie in Nederland van het Centraal Planbureau dat in juli verscheen. Tussen 1996 en 2014 daalde de werkgelegenheid voor secretaresses jaarlijks met 2,8 procent. Het aantal directiesecretaresses dook tijdens de crisis flink en is nu op hetzelfde niveau als tien jaar geleden (111.000), volgens CBS-cijfers. Maar het aantal ‘gewone’ secretaresses ging in een decennium van 98.000 naar 60.000.

Veel secretaressewerk is vervangen door de zakcomputers waar iedereen tegenwoordig mee rondloopt, de smartphone. “We hebben niemand meer nodig om de telefoon voor de hele afdeling aan te nemen”, zegt Van Keijzerswaard. “En vroeger stond ik altijd bij de fax: nu krijgt iedereen alle berichten op zijn telefoon binnen. Afspraken maak je vaak ook niet meer: waarom zou ik dat doen als de manager zélf bij een klant zit en zélf zijn digitale agenda bij zich heeft?”

In plaats daarvan is het werk van secretaresses inhoudelijke geworden, zegt ze. “Het is nog steeds veel agendawerk, maar als ik voor mijn manager een reis naar Noorwegen plan, bedenk ik welke klanten prioriteit hebben en ligt het programma van minuut tot minuut vast.”

Van Keijzerswaard behoorde tot een van de eerste hbo-lichtingen bij Schoevers, de gerenommeerde school voor directiesecretaresses die onlangs werd overgenomen door NCOI Opleidingen. “De secretaresses met mbo 1 en mbo 2 die veel handmatig werk deden, verdwijnen, ja”, zegt woordvoerder Damaris Beems. “Maar aan de andere kant is er een toenemende vraag naar hoogopgeleiden. Secretaresses worden meer gezien als projectmanagers.”
“Er stromen jaarlijks tussen de 650 en 1.000 studentes in”, verteld Beems. “En het zijn nog altijd voor 99 procent vrouwen met altijd wel een verdwaalde jongen ertussen.”

Onze conclusie naar aanleiding van het onderzoek Baanpolarisatie in Nederland is dat het mbo als motor van de economie ontzettend belangrijk is en blijft. Vaak horen we dat er voor studenten van secretariële opleidingen een steeds minder rooskleurig arbeidsmarktperspectief is. Het interview met Van Keijzerswaard ontkracht dat eigenlijk. Het is vooral de verandering van taken en verantwoordelijkheden waarmee het functieprofiel te maken heeft. En daar zullen we onze mbo-studenten op moeten voorbereiden.

Top-10 toenemende beroepen

Top-10 afnemende beroepen

Ga naar Secretarieel.info