Secretarieel.info

De methode Secretarieel.info sluit een-op-een aan bij de praktijkopdrachten/projecten van Stichting Praktijkleren. Secretarieel.info wordt aangeboden in het digitale leerplatform 24boost en voor alle 18 werkprocessen uit het kwalificatiedossier (basisdeel/profieldeel) is theorie ontwikkeld met verwerkingsopdrachten. In de theorie en in de verwerkingsopdrachten is gebruik gemaakt van moderne multimedia zoals beeldanimaties, geluidsopnamen en filmmateriaal. Via het webportal van Stichting Praktijkleren is een rechtstreekse koppeling met de content ook mogelijk gemaakt voor studenten. 

Binnen de theorie is gebruik gemaakt van twee soorten bronnen. Naast specifieke Vakkennis bronnen wordt in de methode gebruik gemaakt van Beter werken bronnen. Met de Beter werken bronnen wordt expliciet aandacht besteed aan het gedrag en de houding van de toekomstige werknemer. De Beter werken bronnen gaan onder andere in op prioriteiten stellen, samenwerken, omgaan met vertrouwelijke informatie, conflicthantering en feedback geven. Wilt u weten in hoeverre uw student vooraf de te behandelen theorie al beheerst? Maak dan gebruik van de nulmeting. Naast de theorie en verwerkingsopdrachten zijn er keuzedelen ontwikkeld.  Actualiteit gegarandeerd

Secretarieel.info bieden we aan inclusief toegang tot Vakbase van Vakmedianet en het digitale magazine Management Support. Het magazine, dat maandelijks online verschijnt, bevat een grote hoeveelheid aan actualiteit. Elke maand worden bij de artikelen uit het magazine verwerkingsopdrachten aangeboden. Deze opdrachten staan integraal in de leeromgeving 24boost. 

Vakbase wordt gebruikt als bron bij verschillende opdrachten binnen Secretarieel.info. Door deze integrale koppeling binnen de methode krijgt uw student een nog beter en actueler beeld van zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, vaardigheden en gedrag geleerd.


Docentenmateriaal

Bij Secretarieel.info ontvangt u als klant extra materiaal dat de nodige ondersteuning geeft bij het lesgeven. Zo treft u op het leerplatform, in de docentenomgeving, alle beschikbare digitale toetsen en antwoorden als apart pdf per leereenheid aan. Ook alle uitwerkingen zijn per leereenheid als los pdf in te zien en eventueel te printen. Naast deze gratis ondersteuning zijn er tegen betaling twee speciale Servicepakketten voor docenten beschikbaar, één voor het Basisdeel en één voor het Profieldeel. Deze Servicepakketten worden gezien als een absolute must om te hebben. Alles wat u nodig heeft, ook richting de Onderwijsinspectie, is in de pakketten opgenomen. Een Servicepakket bestaat uit vier onderdelen:

  • Deel 1 - Werken met Secretarieel.info
  • Deel 2 - Overzicht leerdoelen en opdrachten in Secretarieel.info
  • Deel 3 - Opdrachten per leereenheid
  • Deel 4 - Overzicht van Vakkennis bronnen en Beter werken bronnen

De Servicepakketten zijn uitsluitend te bestellen vanuit de docentenomgeving in 24boost en kosten voor het Basisdeel €45,00 en voor het Profieldeel €32,50.

Naslagwerken
Naast de twee Servicepakketten zijn er ook twee papieren Naslagwerken Secretarieel.info beschikbaar. Eén voor het Basisdeel en één voor het Profieldeel. In beide Naslagwerken zijn alle 262 tekstuele Vakkennis bronnen en Beter werken bronnen opgenomen zoals ze ook in het digitale systeem staan. Beide Naslagwerken zijn ook uitsluitend te bestellen vanuit de docentenomgeving in 24boost. Zowel uw student als uzelf kunt de Naslagwerken bestellen.