Nieuws

 
07 januari 2009

Is er bij u op school ruimte voor extra aandacht voor zorgleerlingen?

Is er bij u op school ruimte voor extra aandacht voor zorgleerlingen?'Waarom staakt u vandaag?', vroeg presentator De Heer van het Radio 2-programma Wakker worden met De Heer onlangs aan een van de stakende leraren. 'Omdat ik meer aandacht wil besteden aan de leerlingen met wie er iets is. Daar zijn er steeds meer van. Alleen krijg ik de tijd niet. De werkdruk is te hoog.' De leraar in kwestie had meer redenen naar Utrecht af te reizen maar dit was voor hem een heel belangrijke. Dat trof me. Verdorie, de wil is er maar de ruimte ontbreekt. Nog steeds.  De hoogste concentratie zorgleerlingen vind je in het vmbo. Schattingen lopen uiteen van één op de zes leerlingen tot één op de twee. Het meest gehanteerde percentage ligt echter rond de 25%. En dat is hoog, heel hoog. In het basisonderwijs hebben we sinds 2003 het project Weer samen naar school (WSNS) dat beoogt zo veel mogelijk zorgleerlingen in het reguliere onderwijs te houden en vanaf 2011 is iedere school verplicht elke leerling passend onderwijs te bieden. Gaat dat lukken? Staatssecretaris Sharon Dijksma schreef op 25 juni vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer: 'Ik ben mij ervan bewust dat er over de financiële randvoorwaarden voor de invoering van passend onderwijs nog discussie bestaat. Mijns inziens bieden de structurele investeringen die het kabinet heeft gedaan in de voorjaarsnota en de investeringen uit de enveloppenmiddelen voor onderwijs die nog volgen een goede basis om passend onderwijs te realiseren.' Klinkt in mijn oren niet echt overtuigd.  
 
08 januari 2009

Interview Hooghuis Lyceum

De kinderen blijven oefenen met de leerstof tot ze de perfecte score hebbenOSS - Het Hooghuis biedt sinds een jaar of vier een extra leerweg in het vmbo aan: de horeca-assistentenopleiding. De mbo-opleiding op niveau 1 is bedoeld voor leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg niet aankunnen, maar die aan de andere kant te goed zijn voor het praktijkonderwijs. 'Ik ben er ongeveer vier jaar geleden voorzichtig mee begonnen in samenwerking met ROC De Leygraaf', zegt Van den Hoven. 'Gewoon met drie of vier leerlingen. Voor dit type leerlingen was er niets. Vaak zaten ze op de BBL, maar verlieten die voortijdig. Gewoonweg omdat ze het niveau niet aankonden, ze zwommen te veel en kregen niet de juiste begeleiding. Het aantal is licht gegroeid. Dit jaar hebben we inmiddels veertien derdejaars en acht vierdejaars leerlingen.' Het Hooghuis heeft de opleiding niveau 1 uitgesmeerd over het derde en vierde jaar van het vmbo. De tieners worden opgeleid in de sector Horeca. 'Ze krijgen tijdens de opleiding verschillende aspecten te zien. Van koken en bedienen in een restaurant tot aan het bakken van broodjes', zegt Van den Hoven. 'Wij geven ze voldoende begeleiding en ondersteuning zodat ze toch een vak leren en met een diploma van school gaan. Ze worden opgeleid om aan de slag te gaan in de bediening of als kok.'   Sinds anderhalf jaar gebruikt Van den Hoven de methode Tendens Horeca-Assistent. 'De keuze daarvoor was gemakkelijk. In de reguliere opleiding gebruiken we de methode Tendens. Die bevalt goed. De methode Tendens Horeca-Assistent is vergelijkbaar, maar is specifiek toegespitst op dit type leerling. De leermethode is overzichtelijk ingedeeld met de doekaarten. Eerst krijgen ze een stukje theorie, vervolgens kunnen ze die theorie direct toepassen in een praktijkopdracht. Wat ik minder geslaagd vind, is de evaluatie die ze op iedere doekaart moeten invullen. Die laten we inmiddels achterwege. Het is een beetje te veel van het goede.' De dvd 't Plein is volgens Van den Hoven een flink pluspunt. 'Dat werkt prima voor ons type leerlingen. Vooral het spel werkt positief. De kinderen blijven oefenen met de leerstof tot ze de perfecte score hebben.'   Download hier het volledige interview