Nieuws

 
13 februari 2009

Is het centraal examen Leren, loopbaan, burgerschap een zegen of extra obstakel?

Is het centraal examen Leren, loopbaan, burgerschap een zegen of extra obstakel?  Toen ik vroeger zelf middelbaar onderwijs volgde hing het vak Maatschappijleer er maar een beetje bij. Als je een leuke docent had, was het erg leuk en leerzaam, was dat niet het geval, dan had die docent het meestal zwaar te verduren en kwam er van enige maatschappelijke visie of de weg daarnaartoe in die lessen weinig terecht. Ook in mijn tijd als docent in het beroepsonderwijs waarin ik beroepsgerichte vakken gaf, was Maatschappijleer voor de cursisten meer een noodzakelijk kwaad, tenzij er projecten uitgevoerd mochten worden over maatschappelijke kwesties.?  Het vak dreigde in alle onderwijsontwikkelingen vanaf 2000 ten onder te gaan totdat in 2006 het eerste brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) verscheen. Hierin was de positie van het vak nog niet definitief bepaald en kon ook LLB nog volledig beroepsmatig ingevuld worden. Pas na het verschijnen van het laatste brondocument LLB, inmiddels al weer bijna twee jaar geleden, is het nieuwe vak definitief op de kaart gezet. Zonder LLB geen diploma dus er moest serieus wat aan gedaan worden. De cursist moest gedurende zijn opleiding ontwikkeling aantonen. Of, zoals het bedrijfsleven op veel plaatsen en in veel vergaderingen al had laten horen, zorgen jullie op school maar voor een basis voor het vak, maar vooral voor een stuk maatschappelijke ontwikkeling van de cursist. Als de cursist zich fatsoenlijk gedraagt, kan samenwerken, op tijd komt en zich een goed burger toont, dan komt het ook wel goed met die beroepsvaardigheden.