Filosofie op het vmbo: Voor elkaar!

15 juli 2008
 
Met de start van het nieuwe schooljaar 2008-2009 heeft Uitgeverij Edu’Actief b.v. in Meppel een nieuwe methode voor Levensbeschouwing op het vmbo: Voor elkaar! Het is de eerste methode die aandacht heeft voor de identiteit van de school en die dit weet te vertalen naar situaties in de beroepspraktijk. Goed als voorbereiding op stage in het derde of vierde leerjaar.
Hoe doe je dat, levensbeschouwelijke keuzes maken in de praktijk? Wat mag wel en wat mag niet? Voor elkaar! bestaat uit twee zelfsturende katernen die leerlingen voorbereiden op dilemma’s in de praktijk. Voor elkaar! biedt cases voor de sectoren Economie, Techniek, Zorg & Welzijn en Landbouw en kan onafhankelijk van iedere methode Levensbeschouwing worden gebruikt.
Het materiaal is ontwikkeld in samenwerking met de Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet Onderwijs.
 
• Voor elkaar! is overstijgend lesmateriaal voor ieder niveau.
• Voor elkaar! zet leerlingen aan tot nadenken.
• Voor elkaar! spreekt leerlingen aan op hun verantwoordelijkheid en de zorg voor de wereld en elkaar.
 
Kijk voor meer informatie in de digitale catalogus