WerkKr8 voor de re-integratiedeelnemers! (en voor inburgering/educatie)

11 juli 2008
Elk jaar starten er tussen de 30.000 en 40.000 deelnemers aan re-integratie-, inburgerings- en/of educatietrajecten, die soms langer dan een jaar duren. Scholing is een van de belangrijkste componenten in dit traject. Aanbieders van re-integratietrajecten hebben de beschikking over een grote hoeveelheid losse leermiddelen, maar er is geen specifiek materiaal.
 
Uitgeverij Edu’Actief b.v. speelt hierop in. De uitgeverij heeft al enige jaren de succesvolle methode Kr8 voor de AKA-opleidingen (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent) op niveau 1 in het mbo. Mede op verzoek van het ROC Rijn IJssel wordt Kr8 geschikt gemaakt voor deelnemers aan de re-integratietrajecten, inburgeringcursussen en educatie. De nieuwe methode zal WerkKr8 gaan heten.
 
Op donderdag 19 juni 2008 hebben Simon Uithol (marketingcoördinator) en Roland Loos (uitgever) een uitgebreid gesprek gehad met Chris Derksen en Rianne de Graaf, beiden Opleidingsmanager PASVORM van ROC Rijn IJssel. Rianne was voorheen werkzaam als Manager Inburgering, educatie en re-integratie. Ze is hierdoor inhoudsdeskundige met betrekking tot de doelgroepen waarop WerkKr8 zich richt. Chris is vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen van het AKA-profiel en later het Kwalificatiedossier AKA. Zijn netwerk strekt zich uit over alle AKA-betrokkenen in Nederland. Zowel Rianne als Chris menen dat een product als WerkKr8 goed ontvangen zal worden door gemeenten en opleidingsinstituten.
 
WerkKr8 zal bestaan uit een makkelijk hanteerbare map waarin vooral op de praktijk gericht materiaal is opgenomen. Ten eerste zal de deelnemer een inventarisatie maken van zijn eigen leerbehoefte. Op basis daarvan vindt een POP-gesprek plaats en wordt een individuele leerroute vastgesteld.
WerkKr8 ondersteunt het leren met informatiekaternen, opdrachten in (beroeps)contextrijke omgeving en mogelijkheden tot reflectie. Het materiaal is zodanig samengesteld dat de map aan het einde van het traject tevens een portfoliomap is die kan worden meegenomen naar een werkkring of een vervolgopleiding. WerkKr8 is full colour en heeft een cd-rom met films die beeld geven op de ins en outs van de verschillende beroepsrichtingen.
WerkKr8 blijft dicht bij de deelnemer, praktisch, to-the-point en prettig vormgegeven.
De methode geeft docenten en begeleiders structuur bij het inrichten en uitvoeren van het traject zodat er meer tijd beschikbaar is voor de individuele deelnemer.
WerkKr8 zal vanaf het eerste kwartaal van 2009 beschikbaar zijn.