Nieuw: Taalportfolio voor de AKA-deelnemer

25 juni 2008
Vanaf schooljaar 2008/2009 kunt u gebruikmaken van het Taalportfolio Kr8.
 
Overal bezig zijn met taal, dat is het ultieme doel van het taalportfolio voor Kr8.
Taal geïntegreerd aanbieden binnen de AKA-opleiding. Deelnemers, maar ook het hele team bewustmaken dat je eigenlijk altijd met taal bezig bent. Even wennen, dat wel, maar uiteindelijk werkt het heel goed. De opbouw van het portfolio sluit heel goed aan bij de opbouw van het nieuwe kwalificatiedossier van AKA: Plannen, Uitvoeren, Reflecteren en Bijstellen en Afronden en Beoordelen. Door middel van duidelijke formulieren kunnen deze vaardigheden worden geoefend.
Het Taalportfolio Kr8 kan als ‘voortgangsdocument’ worden gebruikt, maar kan ook heel goed worden ingezet om te kwalificeren. In de docentenhandleiding staan duidelijke beoordelingscriteria voor de producten die de deelnemer als bewijsstuk opneemt in zijn portfolio.
 
De deelnemer wordt voortdurend gestimuleerd om op school, thuis, in de BPV, eigenlijk overal, alert te zijn op taaluitingen; “Heb ik een aanmeldingsformulier ingevuld voor een sportschool? Dan neem ik hem mee voor in mijn portfolio.” Een memo of ingevuld formulier van de stageplek kan heel goed dienen als bewijsstuk voor schrijven en resultaten van acties uit de methode Kr8 kunnen óók dienen als bewijsstuk voor het Taalportfolio Kr8.
 
Het team AKA in Amersfoort, waar het Taalportfolio Kr8 is ontwikkeld, is enthousiast.
Om vertrouwd te raken met de beoordeling van taalproducten, zit het team regelmatig om de tafel met producten van de deelnemers om die op ‘taalgebied’ te beoordelen.
Maar ook de scholen van het praktijkonderwijs en LWOO in de regio die AKA aanbieden, en collega’s van andere roc’s vinden het een uitkomst om op deze manier met taal bezig te zijn.
 
Het taalgebruik in TaalportfolioKr8 is afgestemd op de doelgroep: begrijpelijke taal.
En, hoe gek het ook klinkt voor een taalportfolio: het is niet ‘te talig’.’
 
Er zijn in Taalportfolio Kr8 een aantal acties opgenomen die de deelnemers kunnen doen om bepaalde vaardigheden te oefenen. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat de producten overal vandaan komen: van school, van thuis, maar vooral uit de beroepspraktijk, want daar gaat het om: een Kr8-ige leeromgeving, ook voor taal.
 
Bestel hier het Taalportfolio of vraag een beoordelingskatern aan.