Edu’Actief presenteert complete methode vmbo: Edu4all

11 september 2014

Op dinsdag 23 september presenteert Edu’Actief op het Nationaal VMBO/MBO Congres de nieuwe lesmethode voor het vmbo: Edu4all. Een bekende naam, maar een compleet nieuw concept.Edu4all is een praktijkgerichte, modulaire lesmethode voor de nieuwe beroepsgerichte profielen in het vmbo. Met lesmateriaal voor leerlingen in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg. Samen met docenten en leerlingen hebben we onderzocht hoe het lesmateriaal eruit moet zien. Edu4all geeft leerlingen de mogelijkheid zich op praktische wijze te oriënteren en zich voor te bereiden op de toekomst.

Profielen
Voor de volgende profielen is materiaal in ontwikkeling:


Maak kennis met Edu4all

Kijk voor meer informatie over Edu4all en voor proefmateriaal op: edu-actief.nl/edu4all