Lijst voorlopig goedgekeurde antipestprogramma's gepubliceerd

27 mei 2014

De commissie antipestprogramma's heeft in opdracht van staatsecretaris Sander Dekker van OCW 61 methodes beoordeeld, onder andere Sta op tegen pesten! van Edu'Actief. Vandaag is naar buiten gekomen dat slechts 9 methodes voorlopig goedgekeurd zijn door de commissie. Sta op tegen pesten! maakt hier geen onderdeel van uit.

U werkt met Sta op tegen pesten! en nu?
U kunt zonder problemen gebruik blijven maken van het programma Sta op tegen pesten! We adviseren u dit curatieve programma te gebruiken in combinatie met het preventieve programma Leefstijl, voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de beste aanpak tegen pesten bestaat uit een stevig beleid in drie lagen: 1. algemene preventie (structureel werken aan sociale vaardigheden in de groep), 2. specifieke preventie (pesten bespreekbaar maken zonder dat er een directe aanleiding is) en 3. interventie (curatief programma om in te grijpen als er toch een aanleiding is ontstaan).

U werkt met Leefstijl
Leefstijl wordt al ruim 20 jaar door vele scholen met succes toegepast. Het programma is door het NJI beoordeeld als theoretisch goed onderbouwde interventie en opgenomen in de interventiedatabase op loketgezondleven.nl. Op basis van deze positieve beoordeling verleent het RIVM ook subsidies voor de implementatie van Leefstijl op scholen. Hoewel Leefstijl meer is dan een antipestprogramma heeft Edu'Actief contact opgenomen met het NJI om het programma Leefstijl alsnog op te laten nemen in de lijst met goedgekeurde antipestprogramma's. Deze nieuwe lijst verschijnt omstreeks 1 augustus 2015.

Waarom is Sta op tegen pesten! niet goedgekeurd?
Sta op tegen pesten! is niet empirisch onderzocht. Het programma draait nog niet lang genoeg op scholen in Nederland om dergelijk uitgebreid onderzoek te kunnen doen. Scholen die werken met het programma zijn overigens positief over het programma, en de uitkomsten van buitenlands onderzoek naar No Blame, de theorie die mede ten grondslag ligt aan Sta op, zijn ook positief.

In het onderzoeksrapport van de Commissie wordt daarnaast aangegeven dat de randvoorwaarden van het programma niet goed worden onderbouwd. Dit onderdeel wordt uitvoerig behandeld in de training die bij het programma wordt aangeboden. De commissie heeft echter uitsluitend de materialen meegenomen in haar onderzoek, en heeft de training zelf niet beoordeeld. De training bestaat niet alleen uit het goed leren werken met de 7 stappen van het programma, maar ook uit het goed implementeren van Sta op tegen pesten! en het verankeren in het pestbeleid van de school.