"Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in training jeugdzorg-medewerkers"

10 september 2013

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, presenteerde vandaag haar nieuwe periodieke rapport over mensenhandel. Het rapport gaat grotendeels over onderzoek naar het signaleren en behandelen van slachtoffers van mensenhandel. Aanhoudend punt van zorg is de herkenning en bescherming van loverboyslachtoffers.

Slachtoffers mensenhandel
corinne-dettmeijer
Slachtoffers van loverboys moeten volgens de Nationaal Rapporteur gezien worden als slachtoffers van mensenhandel. In een van de aanbevelingen zegt Corinne Dettmeijer-Vermeulen: "Het beeld van deze slachtoffers als meisjes met een typisch 'puberteitsprobleem' moet worden vervangen door het beeld van mensenhandelslachtoffers. Bewustwording is daarvoor nodig bij elke professional die zich beroepsmatig bezighoudt met de hulpverlening aan minderjarigen."

Jeugdzorg
Een ander belangrijk aspect uit het rapport is dat wordt gesteld dat de zorg voor slachtoffers van mensenhandel tekortschiet. "Binnen de jeugdzorg lijkt onvoldoende expertise aanwezig voor het herkennen van minderjarige slachtoffers van binnenlandse mensenhandel. Er bestaat geen specialisatie op dit onderwerp en er wordt onvoldoende geïnvesteerd in training", aldus de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

Europese richtlijnen
Het gevolg hiervan is dat het aannemelijk is dat het niet (h)erkennen van deze slachtoffers van mensenhandel leidt tot onderrapportage. Deze factoren zorgen ervoor dat Nederland momenteel niet voldoet aan verschillende Europese richtlijnen ten aanzien van de bescherming van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting.

Merel van Groningen-project
De Nationaal Rapporteur stelt dat het van groot belang is dat medewerkers in de jeugdzorg signalen van slachtoffers leren herkennen zodat Nederland wel kan voldoen aan de Europese richtlijnen. Binnen jeugdzorg wordt op dit moment op verschillende plekken in het land gewerkt met het Merel van Groningen-project, waarin alle door de Nationaal Rapporteur opgeworpen vragen worden beantwoord. Dit project, dat Edu'Actief heeft ontwikkeld in samenwerking met Merel van Groningen, slachtoffer van een loverboy, en de politie, steekt in op zowel preventie als op voorlichting van jongeren. Een belangrijk onderdeel van het project is het trainen van medewerkers zodat zij onder andere signalen van slachtoffers leren herkennen. Het Merel van Groningen-project wordt niet alleen ingezet binnen jeugdzorg. Ook veiligheidshuizen, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs werken met het programma.

Training
Binnen jeugdzorg is massale belangstelling getoond voor de training van het Merel van Groningen-project. Veel medewerkers willen deze training volgen, maar geven aan dat er binnen jeugdzorg geen budget is om deze training te kunnen volgen (€ 175,- per persoon). Edu'Actief is van harte bereid om mee te denken over een passende oplossing.

Meer informatie
Alle informatie over het Merel van Groningen-project en de trainingen is te vinden op www.merelvangroningenproject.nl.