Digitale taal- en rekentoetsen beschikbaar

03 september 2013

Zoals u weet, hebben mbo-studenten te maken met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Met de referentieniveaus wordt aangegeven welk niveau van Nederlands en rekenen de studenten moeten beheersen aan het eind van de opleiding.

Gebruik de digitale taal- en rekentoetsen
Met de digitale taal- en rekentoetsen van Edu'Actief kunt u het niveau van uw student vaststellen. Voor taal worden de onderdelen voor taalverzorging, lezen en luisteren in beeld gebracht. Bij rekenen krijgt u een beeld van getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. U krijgt een heldere rapportage waarin u kunt zien wat het niveau is van uw student.

De Insight taal- en rekentoetsen:

  • bepalen het instroomniveau op basis van de referentiekaders van de commissie Meijerink
  • zijn een goede voorbereiding op de centrale examens taal en rekenen
  • zijn eenvoudig online af te nemen
  • geven direct na afname heldere online rapportages
  • zijn er voor de niveaus 1F, 2F en 3F
  • geven groepsrapportages per groep en per school
  • zijn methode onafhanklijk. Maar de toetsen sluiten goed aan bij onze methodes Nederlands Taal op niveau en Rekenpraktijk.

Hoe werkt het?
Een schoolbeheerder maakt de applicatie met de taal- of rekentoetsen gebruiksklaar door medewerkers aan te maken en studenten te koppelen. Daarnaast is de schoolbeheerder contactpersoon van Edu'Actief.

De kosten voor de toetsen zijn € 5,- per student per jaar. Docenten hebben gratis toegang tot het docentengedeelte.

Taaltoets bekijken en bestellen

  • Benieuwd naar een taal- of rekentoets? Vul het formulier in en ontvang per e-mail een inlogcode voor een proeftoets.
  • Wilt u de digitale toetsen bestellen? Vul het contactformulier in. Wij nemen contact met u op.