Herziening kwalificatiestructuur

16 juli 2013

jet-bussemakerZoals al eerder aangegeven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen over de besluitvoering ten aanzien van de herziening van de kwalificatiestructuur mbo.

Op 15 juli schrijft de minister in een kamerbrief dat het niet haalbaar is om per 1 augustus 2014 de herziene kwalificatiedossiers in te voeren. Zij baseert dit op grond van de voortgangsrapportages van SBB. De minister gaat uit van de volgende planning:"Indien ik (en de staatssecretaris van Economische Zaken voor het groene domein) de herziene kwalificatiedossiers uiterlijk 1 juni 2014 heb kunnen vaststellen, kunnen mbo-instellingen op vrijwillige basis per 1 augustus 2015 de implementatie van de herziene kwalificatiedossiers ter hand nemen. 1 augustus 2016 is de verplichte invoeringsdatum."


Uitstel van de kwalificatiedossiers heeft ook invloed op de ontwikkeling en herziening van het Edu'Actief lesmateriaal. De komende periode gaan we ons hier verder in verdiepen.